Правила прийому

Правила прийому

Наші закордонні студенти найчастіше користуються двома можливостями вступу:

•    на безоплатній основі (на умовах як польські громадяни*)

•    на платній основі

Поступити на навчання на тих же засадах, що польські громадяни в Економічному університеті у Вроцлаві можуть:

1.    іноземці, які отримали дозвіл на поселення в Польщі (карта постійного перебування)

2.    особи, які мають дійсну Карту Поляка

3.    іноземці, які мають статус біженця, наданий на території Республіки Польща

4.    іноземці, котрі знаходяться під тимчасовою охороною на території Республіки Польща

5.    мігруючі працівники, які є громадянами Євросоюзу або Європейської асоціації вільної торгівлі ЄАВТ (англ. European Free Trade Association, EFTA) - сторін Європейського економічного простору а також члени їх сімей, якщо вони проживають на території Республіки Польща,

6.   іноземці, котрим на території Республіки Польща надано дозвіл на проживання на визначений час в зв'язку з обставинами, про які йдеться в (ст.127, ст.159 пункт.1 або ст. 186 пункт. 1 п. 3 або 4) закону з 12 грудня 2013 року про іноземців (повний текст документу Dz. U. п. 1650), 7.    іноземці, котрим на території Республіки Польща надано дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти,

8.    іноземці, котрі є громадянами Європейського Союзу або Європейської асоціації вільної торгівлі ЄАВТ (англ. European Free Trade Association, EFTA) - сторін Європейського економічного простору, а також члени їх сімей які набули право постійного перебування у Польщі.

Громадяни держав Європейського Союзу/ EFTA та члени їх сімей

Якщо іноземець не відповідає жодному з вказаних вище умов згідно з польським законом може розпочати навчання на платній основі.

*це означає, що нестимуть всі витрати за освітні послуги, які указані в постанові Ректора Економічного Університету у Вроцлаві яке торкається польських громадян, тобто: оплата за навчання на англійській мові, повторення семестру.

Запрошуємо до прочитання о всіх можливостях навчання.

© 2019 Економічний університет у Вроцлаві
близько
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand