Stypendia w ramach darowizny Programu Santander Universidades (Bank Zachodni WBK S.A.)

Stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.

Szanowni Państwo w dniu 15.02.2017 roku rusza nabór na stypendia sfinansowane ze środków przekazanych w ramach darowizny Programu Santander Universidades prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.

Kto może ubiegać się o stypendium:

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz w roku kalendarzowym 2016 wykazali się wyróżniającą aktywnością:

Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,9 oraz w roku kalendarzowym 2016 wykazali się wyróżniającą aktywnością:

Niesamodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy posiadają tytuł magistra lub stopień doktora oraz w roku kalendarzowym 2016 wykazali się wyróżniającą aktywnością:

Terminy składania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wpisane we wniosku osiągnięcia, należy składać w terminie od 15.02.2017 do 10.03.2017.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów (DPM) (budynek A1, pok. 22, 23), a w przypadku Wydziału EZiT w Jeleniej Górze – w jego Dziekanacie (pokój 59), lub nadać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres DPM (dotyczy także Wydziału EZiT w Jeleniej Górze). Jako datę złożenia wniosku uznaje się wówczas datę stempla pocztowego z tym, że nieprzekraczalny termin otrzymania wniosku przez DPM za pośrednictwem Poczty Polskiej określa się na dzień 15.03.2017.

Cel przeznaczenia stypendium:

Środki finansowe otrzymane w ramach stypendium mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.

Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje można znaleźć na stronie.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem