Bezpłatne szkolenia doskonalące umiejętności dydaktyczne dla młodych pracowników i doktorantów UE we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ze stopniem doktora i doktorantów poniżej 35 roku życia zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu RISE dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
W ramach szkoleń podniosą Państwo swoje kompetencje dydaktyczne oraz poprawią efektywność i atrakcyjność kształcenia studentów poprzez rozwinięcie swojego warsztatu pracy o innowacyjne narzędzia i nowe metody prowadzenia zajęć.
Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu RISE musi wziąć udział w obowiązkowym programie rozwoju innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz jednym z dwóch programów do wyboru: rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim LUB rozwoju umiejętności informatycznych, w tym przede wszystkim posługiwania się profesjonalnymi bazami danych oraz zarządzania informacją w procesie dydaktycznym. Szczegółowy zakres szkoleń znajduje się w załączonym pliku pt. „Rejestr form wsparcia”.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas własnych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2018/2019 lub zimowym 2019/20 i poddanie się obowiązkowej hospitacji. Możliwe jest również wskazanie przedmiotu prowadzonego we współpracy z innymi prowadzącymi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedmiot należy wskazać już na etapie rekrutacji.
Rekrutacja na szkolenia odbędzie się w dniach od 29.06 – 9.07 2018 za pośrednictwem CKU. Liczba miejsc jest ograniczona. Przeszkolonych może zostać 20 osób.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów do pokoju nr 4 w budynku CKU nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (godziny otwarcia CKU: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html  ).
Szczegółowe informacje na temat programu szkoleń oraz warunków rekrutacji, w tym wzory dokumentów do złożenia znajdują się na stronie:
http://www.szkolenia.ue.wroc.pl/117,218,rise_szkolenia_dla_mlodych_dydaktykow_uniwersytetu_ekonomicznego_we_wroclawiu.html 
W razie pytań merytorycznych zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu RISE – dr inż. Małgorzatą Matyją, e-mail: malgorzata.matyja@ue.wroc.pl 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem