Projekt Centrum Obsługi Badań Naukowych otrzymał dofinansowanie na kwotę 706 929,19 zł

cobn_logo_poziomSzanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować o kolejnym sukcesie naszej Uczelni.

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, projekt złożony przez Centrum Obsługi Badań Naukowych otrzymał dofinansowanie na kwotę 706 929,19 zł.

W projekcie planowane jest zorganizowanie obustronnych wyjazdów doktorantów i młodej kadry naukowej UEW i oraz uczelni zagranicznych, celem podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia badań w środowisku międzynarodowym oraz doskonalenia sztuki publikowania.

Realizacja projektu umożliwi:

1. Zorganizowanie konsultacji dla doktorantów i młodych naukowców z akademikami UEW i zagranicznych uczelni, celem weryfikacji planów badawczych oraz formułowanych hipotez.

2. Zorganizowanie obustronnych wizyt doktorantów i kadry akademickiej celem przeprowadzenia badań naukowych i pozyskania danych do przygotowania publikacji do prestiżowych czasopism naukowych, rozpraw doktorskich i wniosków grantowych.

3. Udział doktorantów UEW w zagranicznych szkołach letnich, dla poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonych badań, publikowania, pozyskiwania środków na badania międzynarodowe.

4. Uruchomienie szkoły letniej dedykowanej doktorantom z UEW i zagranicy w celu przygotowania wspólnych publikacji naukowych, opracowania i weryfikowania koncepcji projektów naukowych w ramach pracy warsztatowej.

5. Aktywne uczestnictwo doktorantów oraz kadry akademickiej UEW w konferencjach zagranicznych, celem przedstawienia wyników badań i/lub pozyskania podmiotów do współpracy.

Projekt realizowany będzie w okresie 1 roku począwszy od stycznia 2019 roku.

Serdecznie podziękowania za wsparcie w przygotowaniu wniosku składamy na ręce Pani dr hab. Sylwii Przytuły, prof. UE z Katedry Zarządzania Kadrami oraz Pani dr hab. Joanny Radomskiej, prof. UE z Katedry Zarządzania Strategicznego. Dziękujemy także doktorantom naszej uczelni za bezcenne sugestie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia komunikatów dotyczących szczegółowych działań w obszarze projektu.

W imieniu prof. dr. hab. Jerzego Niemczyka zapraszamy także do współpracy przy przygotowaniu wniosków do wszystkich projektów o charakterze naukowym (m.in. z programów Narodowego Centrum Nauki i MNISW, programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wybranych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, programów HORYZONT 2020, programów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego).

Justyna Morawska-Płoskonka
Kierownik
Centrum Obsługi Badań Naukowych
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem