Program stypendialny dla doktorantów i pracowników naukowych PROM

Rusza nabór do programu PROM - międzynarodowej wymiany doktorantów i pracowników akademickich, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych (trwających do 20 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji naukowych.

Termin projektu: 01.10.2018 – 30.09.2019
Termin realizacji mobilności: 01.12.2018 – 25.09. 2019

Finansowane będą następujące rodzaje wyjazdów zagranicznych:
Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia wypadkowego, opłat wizowych i kosztów związanych z utrzymaniem na miejscu (wyżywienie i zakwaterowanie).
Kwota dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na ten cel to 706,929,19 PLN. Planowana liczba Beneficjentów to: 60 doktorantów i 12 pracowników naukowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem