Projekt „Wortal Transferu Wiedzy”

Projekt „Wortal Transferu Wiedzy”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od dnia 1 października 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku jako jeden z partnerów, obok Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współrealizował projekt „Wortal Transferu Wiedzy”, którego liderem była Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw, a jego nadrzędnym założeniem było podniesienie potencjału regionu dolnośląskiego w zakresie innowacji poprzez wzmacnianie współpracy między jednostkami badawczo-rozwojowymi a praktyką gospodarczą, co bezpośrednio miało przełożyć się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym i regionalnym rynku.

Grupy docelowe realizowanego projektu stanowili z jednej strony pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, zatrudnieni i pracujący na terenie Dolnego Śląska, z drugiej zaś przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w województwie dolnośląskim. Potencjalna współpraca między tymi grupami dotyczyć miała obszaru innowacyjnych rozwiązań i usług opracowanych lub planowanych do realizacji w sferze naukowej, gotowych bądź przygotowywanych do wprowadzenia w gospodarce.

Sprawną współpracę zapewniono poprzez sukcesywne realizowanie głównego celu projektu, a mianowicie budowę internetowej platformy komunikacyjnej, stanowiącej mechanizm wymiany doświadczeń oraz informacji między naukowcami a przedsiębiorcami.

W ramach realizacji projektu przygotowanych zostało 5 podstawowych komponentów tejże platformy komunikacyjnej:
    1. baza innowacyjnych rozwiązań i usług,
    2. baza specjalistów i ekspertów,
    3. baza potrzeb przedsiębiorców,
    4. baza wiedzy związana z ochroną własności intelektualnej,
    5. strefa wewnętrzna wortalu,

Projekt „Wortal Transferu Wiedzy” stworzył nieocenioną okazję nawiązania kontaktów pomiędzy sferami nauki i gospodarki, stanowiąc potencjalną podstawę wielu strategicznych relacji biznesowych. Udział w projekcie stanowił szansę dla naukowców na pozyskanie kontaktów z przedsiębiorcami zainteresowanymi bezpośrednio wynikami ich pracy badawczej. Korzystanie ze strony wortalu było i jest obecnie całkowicie bezpłatne.

Obowiązki Koordynatora ds. Transferu wiedzy z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pełnił pracownik Sekcji Projektów Europejskich – Michał Organa.
Więcej informacji na temat projektu oraz prezentacje jego efektów znaleźć można aktualnie na stronie internetowej:
http://www.innowacyjnyregion.pl/


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem