Program Erasmus

Informacje o programie

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, powstał w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji.
Począwszy od roku 2007, Erasmus jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu Lifelong Learning – Uczenie się przez całe życie.
Od roku akademickiego 2007/08, uczelnie biorące udział w Erasmusie będą miały możliwość prowadzenia wymiany studentów obejmującej:

Więcej informacji znaleźć można na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
http://www.erasmus.org.pl

Pobyt na studiach w ośrodkach zagranicznych trwa, w zależności od uczelni, 1 semestr lub 1 rok akademicki.
Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania stypendiów naukowych i socjalnych.
Rozliczenie nakładu pracy stypendysty po powrocie na Uniwersytet możliwe jest dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System).
Studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej.
Studenci otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus. Kwota stypendium przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i jest różnicowana ze względu na kraj docelowy. Stypendium przyznawane na wyjazd nie pokrywa całkowitych kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.© 2014 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Oceń nową stronę
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem