Aktualności

CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ, SEKCJA MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCESU REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
  
STRONA DO REKRUTACJI: www.erasmus.ue.wroc.pl
 
Studenci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji
mogą jeszcze przed spotkaniem dostarczyć zaświadczenie o wysokości średniej.
Zaświadczenie, potwierdzone przez właściwy dziekanat musi zawierać także numer albumu oraz numer PESEL studenta.

Zaświadczenia prosimy dostarczać do pokoju A1-27 lub A1-16
Studenci z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystki w Jeleniej Górze
mogą przesłać zaświadczenie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Uprzejmie informujemy, że Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Iwona Przyłęcka
spełniając wymogi formalne złożyła wnioski o finansowanie międzynarodowej mobilności
 studentów i pracowników w roku akademickim 2018/2019.
Złożone zostały dwa wnioski:
Akcja KA103 – współpraca z krajami uczestniczącymi (kraje członkowskie UE)
Akcja KA107 – współpraca z krajami partnerskimi

Obecnie oczekujemy na ocenę wniosków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
Program Erasmus


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem