AktualnościREKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
Spotkanie informacyjne dla studentów planujących wyjazd w ramach Programu Erasmus
w roku akademickim 2019/2020
odbędzie się dnia 22 lutego 2019 r.
Sala P1, godzina 12:00.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ, SEKCJA MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCESU REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
   +
STRONA DO REKRUTACJI: www.erasmus.ue.wroc.pl
 
Studenci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji
mogą jeszcze przed spotkaniem dostarczyć zaświadczenie o wysokości średniej
Zaświadczenie, potwierdzone przez właściwy dziekanat musi zawierać także numer albumu oraz numer PESEL studenta

Zaświadczenia prosimy dostarczać do pokoju A1-27 lub A1-16
Studenci z Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystki w Jeleniej Górze
mogą przesłać zaświadczenie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Uprzejmie informujemy, że Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Iwona Przyłęcka
spełniając wymogi formalne złożyła wnioski o finansowanie międzynarodowej mobilności
 studentów i pracowników w roku akademickim 2018/2019.
Złożone zostały dwa wnioski:
Akcja KA103 – współpraca z krajami uczestniczącymi (kraje członkowskie UE)
Akcja KA107 – współpraca z krajami partnerskimi

Obecnie oczekujemy na ocenę wniosków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
Program Erasmus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu po raz pierwszy otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku akademickim 2016/2017.
Zgodnie z decyzją władz Uczelni, kraje partnerskie, które były wskazane we wniosku to Białoruś, Rosja i Ukraina.
Wybrano następujące uczelnie, z którymi będzie realizowana mobilność studentów i pracowników Uczelni:
1. International University MITSO, Mińsk, Białoruś
2. Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Rosja
3. Kazan Federal University, Kazań, Rosja
4. Financial University under the Government of the Russian Federation, Moskwa, Rosja
5. Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, Kremenchuk, Ukraina
6. National University of Food Technologies, Kijów, Ukraina
7. Ternopil National Economics University, Tarnopol, Ukraina
8. Lviv University of Trade and Economics, Lwów, Ukraina
9. University of Banking of the National Bank of Ukraine, Kijów, Ukraina

Rekrutacja studentów i pracowników na wyjazdy w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe informacje u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
Mgr Iwona Przyłęcka
bud. A1, pok, 16


 REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENCKICH W RAMACH WYMIANY EDUKACYJNEJ

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OPŁAT STUDENTÓW
ODBYWAJĄCYCH STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

  


  
   


Kodyfikacja dziedzin akademickich ISCED-2013 zaadaptowana na potrzeby programu Erasmus+

Informujemy, że w celu ułatwienia uczelniom nawigacji pomiędzy starą kodyfikacją dziedzin akademickich, jaka była stosowana ostatnio w programie LLP-Erasmus, a nową kodyfikacją przyjętą dla programu Erasmus+, KE udostępniła na stronie internetowej http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm narzędzie ułatwiające wyszukiwanie i konwersję kodów.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem