Kursy Językowe EILC

Kursy językowe Erasmusa EILC

Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków.

Czas trwania kursu: do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin zajęć.

Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa:

Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania.

Nabór kandydatów prowadzą bezpośrednio instytucje organizujące kursy, a w niektórych krajach docelowych - Agencje Narodowe Erasmusa.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników

Organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich.

Opłaty

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

Finansowanie pobytu

Pobyt na kursie EILC studenci finansują sami, ewentualnie mogą otrzymać stypendium na okres kursu z uczelni macierzystej, pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o wypłacaniu wszystkim swoim studentom biorącym udział w EILC dodatkowego stypendium. Decyzja uczelni uzależniona jest od jej możliwości finansowych.

Sposób ubiegania się o udział w kursach

Zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem uczelnianego (lub wydziałowego) koordynatora Erasmusa w swojej uczelni. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną do koordynatora Erasmusa. Uczelnia wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane kontaktowe koordynatora/osoby kontaktowej ds. Erasmusa. Formularz musi zostać przesłany mailem przez koordynatora uczelnianego lub biuro Erasmusa bezpośrednio do instytucji organizującej kurs albo, w przypadku niektórych krajów docelowych, do Agencji Narodowej Programu Erasmus. ZGŁOSZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (należy wysyłać wypełniony plik Worda).

Formularz zgłoszeniowy studenta Erasmusa

Szczegółowe informacje o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) w Europie oraz wykaz organizatórw w poszczególnych krajach wraz z ich danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem