Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (CBRST)Strategia Rozwoju Sudety 2030 została przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Porozumienia Sudeckiego w dniu 24 września 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Strategii, której wykonawcą jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Strategia odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów województwa dolnośląskiego: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego, zgorzeleckiego oraz 2 miast na prawach powiatu: Jeleniej Góry i Wałbrzycha. W Porozumieniu Sudeckim uczestniczy 107 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).


Realizowane projekty:

1. Druga edycja Szkoły Liderów Lokalnych pn. Lider Porozumienia Lokalnego pod patronatem honorowym:

  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  • Patronat merytoryczny sprawuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

2. Opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swym zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski – Strategii Rozwoju Sudety 2030


3. Współorganizacja wraz z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydarzenia międzynarodowego Timing 365. Kongres Ekonomiczny w dniach 15-16 października 2018


4. Cykliczna organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; w 2018 roku w dniach 19-20 kwietnia odbyła się V edycja pn. „Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych”Główne zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego to:

1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego.

2. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i innymi jednostkami.

3. Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum.

4. Przygotowanie oraz promowanie publikacji dotyczących zakresu działalności Centrum.

5. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.

6. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego.Dyrektor:

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE; e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl

Wicedyrektorzy:

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE; e-mail: dorota.rynio@ue.wroc.pl

dr Łukasz Olipra; e-mail: lukasz.olipra@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem