Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (CBRST)Obecnie realizowane projekty:

1. Pierwsza edycja Szkoły Liderów Lokalnych pod patronatem honorowym:

  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, JM prof. dra hab. Andrzeja Kalety
  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego
  • Patronat merytoryczny sprawuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

2. Opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swym zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski – Sudety 2030


3. Współorganizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych „Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych”, Wrocław 19-20 kwietnia 2018 r.
Główne zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego to:

1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego.

2. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i innymi jednostkami.

3. Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum.

4. Przygotowanie oraz promowanie publikacji dotyczących zakresu działalności Centrum.

5. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.

6. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego.Dyrektor:

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE; e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl

Wicedyrektorzy:

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE; e-mail: dorota.rynio@ue.wroc.pl

dr Łukasz Olipra; e-mail: lukasz.olipra@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem