Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (CBRST)Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Sudety 2030

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Sygnatariuszami Porozumienia Sudeckiego (106 Jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projekt Strategii.

Przedłożony projekt Strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów województwa dolnośląskiego: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, lubańskiego, lwóweckiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego, zgorzeleckiego oraz 2 miast na prawach powiatu: Jeleniej Góry i Wałbrzycha.

Konsultacje prowadzone są od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w sposób tradycyjny – wydrukowany i wypełniony odręcznie formularz prosimy przesłać na adres właściwego urzędu gminy lub na adres: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych wyznaczonych w każdym z powiatów wg harmonogramu.

Osoba do kontaktu: Dyrektor CBRST dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE adres e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl,  tel. 71 36 80 839, 71 36 80 177.


Realizowane projekty:

1. Pierwsza edycja Szkoły Liderów Lokalnych pn. Lider Wyzwań Lokalnych pod patronatem honorowym:

  • Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, JM prof. dra hab. Andrzeja Kalety
  • Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego
  • Patronat merytoryczny sprawuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

2. Opracowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swym zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski – Strategii Rozwoju Sudety 2030


3. Współorganizacja wraz z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Kongresu Ekonomicznego Timing 365. Timing we współczesnych gospodarkach w dniach 15-16 października 2018


4. Cykliczna organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; w 2018 roku w dniach 19-20 kwietnia odbyła się V edycja pn. „Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych”Główne zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego to:

1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego.

2. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i innymi jednostkami.

3. Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum.

4. Przygotowanie oraz promowanie publikacji dotyczących zakresu działalności Centrum.

5. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.

6. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego.Dyrektor:

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE; e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl

Wicedyrektorzy:

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE; e-mail: dorota.rynio@ue.wroc.pl

dr Łukasz Olipra; e-mail: lukasz.olipra@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem