Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (CDZR)

Główne cele działania CDZR to:
1. Włączenie do współpracy doświadczonych i renomowanych badaczy oraz praktyków biznesu z Polski i zagranicy mających w swoim dorobku istotne, uznane w środowisku nauki i praktyki gospodarczej, osiągnięcia naukowe lub eksperckie,
2. Integracja środowiska akademickiego Wrocławia w celu stworzenia interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się różnymi aspektami (środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi) zrównoważonego rozwoju,
3. Włączenie do współpracy w różnych formach specjalistów z jednostek badawczo – rozwojowych czołowych przedsiębiorstw działających w Polsce i za granicą, kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu i realizacji strategii firmy,
4. Współpraca z otoczeniem instytucjonalnym w kraju (Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Gospodarki oraz innymi instytucjami sektora publicznego i prywatnego, np. jednostkami samorządu terytorialnego, Bankiem Ochrony Środowiska, organizacjami pozarządowymi) oraz za granicą (Komisją Europejską, Komisją ONZ do spraw Zrównoważonego Rozwoju, European Environment and Sustainable Development Advisory Councils, International Society for Ecological Economics, European Society for Ecological Economics, European Economic Association oraz innymi podmiotami),
5. Stworzenie zespołu partnerów zdolnych skutecznie współpracować w ramach konsorcjów naukowo – badawczych aplikujących o status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących oraz innych inicjatyw.

Dyrektor Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – dr Zbigniew Dokurno,e-mail: zbigniew.dokurno@ue.wroc.pl,
tel. stacj.: (71) 36 80 930, tel. kom.: 668 864 502
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem