Zamawianie licencji


Oprogramowanie zakupione przez Uczelnię, można używać wyłącznie na komputerach będących własnością Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyjątkiem jest tutaj pakiet Microsoft Office, który pod pewnymi warunkami może być instalowany na komputerach prywatnych pracowników naszej uczelni. Pracownik może zainstalować na komputerze prywatnym tą samą wersję Microsoft Office, którą ma zainstalowaną na komputerze służbowym i może używać jednocześnie jednej z zainstalowanych kopii pakietu.

Nie-serwerowe systemy operacyjne dostępne są zaś wyłącznie jako upgrade.

Nie można instalować ani używać oprogramowania dostępnego w ramach umowy Microsoft Academic Select PLUS For Academic na komputerach domowych używanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jedną z zalet zakupu oprogramowania w ramach umowy Microsoft Select PLUS For Academic jest możliwość wykorzystania do 20 kopii większości licencjonowanych produktów Microsoft do celów ewaluacyjnych i szkoleniowych.

Jak uzyskać licencje Microsoft Academic Select PLUS

Sposób i miejsce składania zamówień na licencje przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie uległ zmianie. Do Działu Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych należy skierować pismo podając nazwę licencji, wersję, ilość oraz określić i potwierdzić źródło finansowania. Dokument podpisany przez kierownika jednostki należy składać w bud. Z pok. 107 lub w Kancelarii Ogólnej.

Więcej informacji udziela Elżbieta Mirosław-Żabińska.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem