W Akademii

Posiedzenie Senatu 1 czerwca 2006 roku

Obrady prowadził Rektor prof. Bogusław Fiedor.


Kierunek „Stosunki Międzynarodowe” na wydziale Gospodarki Narodowej przeszedł pozytywnie procedurę akredytacyjną Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Przypomnijmy, że już pięć kierunków prowadzonych na uczelni posiada akredytację środowiskową FPAKE.


Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu informuje zainteresowanych o możliwości wyjazdu wakacyjnego i dokonania rezerwacji noclegów w dniach 3 lipca do 2 września 2006 r. w następujących Domach Studenckich:

Cena za każdą dobę wynosi 18 zł

Zgłoszenia przyjmuje Hanna Chwastowska - bud Z pok. 5 - tel. 80139 codziennie w godz. 9-12

Chętni proszeni są o składanie podań w terminie do 26 czerwca 2006 r.


Ośrodek Informacji Naukowej zaprasza do testowania bazy Business Source Complete (wchodzącej w skład serwisu EBSCO), jest to najobszerniejsza baza z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania, księgowości i finansów.

Baza Business Source Complete zawiera:

Baza uzupełnia i poszerza informacje dostępne aktualnie w bazie Business Source Premiere o:

Testowanie jest możliwe do 10 sierpnia 2006 r. pod adresem http://search.epnet.com/


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przesyła w załączeniu informację o zapisach dzieci na naukę pływania oraz informację dla osób, które byłby zainteresowane zajęciami z rehabilitacji dla dzieci mających wady postawy oraz boczne skrzywienia kręgosłupa.


Redakcja „Naszej Akademii” dysponuje wcześniejszymi wydaniami pisma. Osoby zainteresowane otrzymaniem „starych” numerów pisma proszeni są o kontakt z Redakcją na adres Lucyna.Wasylina@ae.wroc.pl


Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 22 czerwca o godz. 12.00 w sali 110 E odbędą się wybory prodziekana ds. nauki i rozwoju. Do udziału uprawnieni są przedstawiciele wydziałowego kolegium elektorskiego. Dotychczas jedynym zgłoszonym kandydatem na stanowisko prodziekana ds. nauki i rozwoju jest dr hab. inż. Zbigniew Garncarek.

Zaproszenia

Instytut Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na III konferencję 'E-learning w Szkolnictwie Wyższym - trendy i analizy', która odbędzie się 22 czerwca . Zgłoszeń można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.e-learning.wsg.byd.pl

Wokół nas

Krajowy Punkt Kontaktowy ogłosił zaproszenie do składania propozycji projektów do 7. Programu Ramowego UE. Więcej informacji: http://www.6pr.pl/7pr/eoi/


Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, dr Andrzej Siemaszko i dr Jerzy Supel, opublikowali raport poświęcony staraniom polskich uczonych o pieniądze europejskie na swoje badania. Kto ciekawy może przeczytać tutaj.


Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych, którzy zostaną oddelegowani na stanowiska kierowników badań w zakresie warunków życia, warunków pracy oraz problematyki przemysłowej. Aplikacje można składać do 12 czerwca. Szczegóły tutaj.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem