Katedra Strategii i Metod Zarządzania (KSIMZ)

Jednostka nadrzędna: Instytut Organizacji i Zarządzania
Typ: Katedra

bud. Z, pok. 814
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://www.ksimz.ue.wroc.pl/
Tel.: 71 36 80 665

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet

Sekretariat: Jadwiga Andersz

Pracownicy: Doktoranci: Osoby współpracujące:

Informacje:
Do podstawowych przedmiotów wykładanych przez pracowników Katedry Strategii i Metod Zarządzania należą:
- Zarządzanie strategiczne
- Podstawy zarządzania
- Podstawy marketingu
- Metody i techniki zarządzania
- Badania rynkowe i marketingowe
- Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
- Metody organizacji i zarządzania
- Strategie marketingowe
- Nadzór korporacyjny
- Modele biznesowe
- Seminaria magisterskie na wszystkich formach studiów

Sekretariat Katedry Strategii i Metod Zarządzania
jest czynny pn.-pt. od 7.3o do 15.00 (pokój 814Z)Department of Strategy and Management Methods

The basic subjects conducted by the employees of the Department of Strategy and Management Method are as follows: Strategic Management, Basics of Management, Basics of Marketing, Method and Techniques of Management, Market and Marketing Research, Contemporary Concepts of Organization and Management, Methods of Organization and Management, Marketing Strategies, Corporate Governance, Business Models, Graduate Seminars in all types of studies.

Reception desk is open from Monday to Friday, 7:30am to 3:00pm in the room 4J.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem