Zasady rekrutacji na kolejny kierunek studiów stacjonarnych

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne w ramach limitu na kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 
ZASADY PRZYJĘĆ:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów zobowiązany jest przystąpić do rekrutacji na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy kierunek studiów stacjonarnych. Obowiązują go również te same terminy rekrutacji.
Dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów stacjonarnych określony jest odrębny limit miejsc (Art. 8.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). W związku z tym decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w ramach tego limitu, zostanie podjęta 28 lipca 2016 roku do godziny 16:00.
Podstawę przyjęcia na studia, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, stanowić będzie liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w procesie rekrutacji. Jednakże z uwagi na fakt, iż Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc na kolejny kierunek studiów, progi punktowe na danym kierunku mogą być wyższe niż dla kandydatów, dla których będzie to pierwszy, jedyny kierunek studiów stacjonarnych.
Dodatkowo, każdy Kandydat  zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach tego limitu zobowiązany jest, wraz z kompletem dokumentów, złożyć   „Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni  publicznej ”(Art.169.1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Kandydaci, którzy nie zmieszczą się w limicie miejsc, otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia stacjonarne.

POWYŻSZE ZASADY DOTYCZĄ:
1.Kandydata, który ukończył studia stacjonarne I stopnia w uczelni publicznej i ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów stacjonarnych I stopnia w UE we Wrocławiu.
2.Kandydata, który ukończył studia stacjonarne I i II stopnia (lub jednolite studia magisterskie) w uczelni publicznej i ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia w UE we Wrocławiu.
3.Kandydata, który aktualnie kształci się na studiach stacjonarnych I stopnia w uczelni publicznej i ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów stacjonarnych I stopnia w UE we Wrocławiu.
4.Kandydata, który aktualnie kształci się na studiach stacjonarnych II stopnia w uczelni publicznej i ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia w UE we Wrocławiu.
5.Kandydata, który aktualnie kształci się na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich w uczelni publicznej i ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów stacjonarnych I stopnia w UE we Wrocławiu.

POWYŻSZE ZASADY NIE DOTYCZĄ:
1.Kandydata, który ubiega się o przyjęcie na studia stacjonarne po raz pierwszy (jest np. tegorocznym maturzystą).
2.Kandydata, który był studentem studiów stacjonarnych, ale przerwał kształcenie.
3.Kandydata, który ubiega się o przyjęcie na studia stacjonarne celem kontynuacji  kształcenia (ukończył studia stacjonarne I stopnia i bierze udział w rekrutacji na dowolne studia stacjonarne II stopnia).
4.Kandydata, który ubiega się o przyjęcie na studia niestacjonarne.
5.Kandydata, który jest studentem/absolwentem studiów stacjonarnych w uczelni niepublicznej i ubiega się o przyjęcie na  studia stacjonarne.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem