Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Harmonogram rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018

REKRUTACJA DODATKOWA w roku 2017 zakończyła się
I. 01.08.2017 r. do 10.09.2017 r. - elektroniczna rejestracja Kandydatów, którzy obronili się lub planują obronę pracy dyplomowej nie później niż do 22 września 2017 - w tym czasie Kandydat zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne on-line, ankietę osobową, wnieść opłatę rekrutacyjną - w wysokości 85 zł - za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.
II. 11.09.2017 r. - termin egzaminu kwalifikacyjnego dla wszystkich zarejestrowanych Kandydatów. O miejscu i godzinie egzaminu Kandydaci zostaną poinformowani na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.
III. 12.09.2017 r. - ogłoszenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (po egzaminie/rozmowie)
IV. 13.09.2017r. - 23.09.2017r. do godz. 12:00 - termin składania dokumentów, dla Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia.


REKRUTACJA PODSTAWOWA w roku 2017 zakończyła się
I. 28.04.2017 r. do 07.07.2017 r. - elektroniczna rejestracja Kandydatów, którzy planują obronę pracy dyplomowej w terminie do 28 lipca 2017 r. - w tym czasie Kandydat zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne on-line, ankietę osobową, wnieść opłatę rekrutacyjną - w wysokości 85 zł - za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Aplikacje składane na kierunki prowadzone na wydziale jeleniogórskim - ekonomia, turystyka i zarządzanie - są zwolnione z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, pod warunkiem że kandydat aplikuje również na przynajmniej jeden kierunek prowadzony we Wrocławiu.
Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego Kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na tym samym bądź różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

II. 08.07.2017, do godz.12:00 - ogłoszenie wyników rekrutacji na 75% limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów zarezerwowanych przez Dziekana Wydziału dla najlepszych absolwentów UE we Wrocławiu pod względem średniej ocen z semestrów 1-5 studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku i wydziału (informacja w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów).

III. 10.07.2017 - 29.07.2017 r. do godz. 12:00 - termin składania kompletu dokumentów przez Kandydatów, o których mowa w pkt. II.
Uwaga: niezbędne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź zaświadczenia o przeprowadzonym egzaminie dyplomowym, o ile kandydat nie otrzymał jeszcze odpisu dyplomu.
Uwaga: niezłożenie dokumentów do 29.07.2017 skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

IV. Egzamin kwalifikacyjny (Wydział NE i ZIF)/rozmowa kwalifikacyjna (Wydział EZiT)
* Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna w języku, w którym prowadzone są studia. Terminy rozmów ustalają odpowiednie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - informacja w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów i na stronie www.ue.wroc.pl.

1. 08.07.2017r. - ogłoszenie listy Kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej - informacja na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (miejsce i termin egzaminu)
2. 10.07.2017 r. - egzamin/rozmowa kwalifikacyjna.
(Kandydat zakwalifikowany na egzamin zobowiązany jest wziąć w nim udział we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnację Kandydata z rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych).

3. 11.07.2017 r. - ogłoszenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (po egzaminie/rozmowie)

4. 12.07.2017 r. do 29.07.2017 godz. 12:00 - termin składania kompletu dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok, (o których mowa w pkt.3.)
Uwaga: Niezbędne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź zaświadczenia o przeprowadzonym egzaminie dyplomowym, o ile Kandydat nie otrzymał jeszcze odpisu dyplomu.
Uwaga: Niezłożenie dokumentów do 29.07.2017 skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

V. 31.07.2017 r. do godz. 16:00 - ogłoszenie listy przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów. Zakończenie rekrutacji podstawowej.

KONIEC REKRUTACJI
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem