Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale IE

Rekrutacja zimowa na Wydział IE
Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych na Wydziale IE
(kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji)
I.    8 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r
. - elektroniczna rejestracja kandydatów -dotyczy wszystkich kandydatów, także absolwentów I stopnia studiów na Wydziale IE (w tym czasie należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne, ankietę osobową oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualne konto rozliczeniowe powstałe
w trakcie rejestracji) logowanie do systemu rekrutacyjnego
Zachęcamy do logowania się do systemu przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego/obrony pracy dyplomowej.
II.    12.02.2019 r. do godz. 15:00 - ogłoszenie wyników rekrutacji dla absolwentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (informacja w formie komunikatu na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata). Zgodnie z uchwałą Senatu
nr R.0000.23.2017 z 20 kwietnia 2017 r., w sprawie rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne, Dziekan rezerwuje 75% miejsc dla najlepszych, pod względem średniej ocen z semestrów 1-6, absolwentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. Powyższą zasadę stosuje się do absolwentów bieżącego i ubiegłego roku.
III.    13.02.2019 - 22.02.2019 r. do godz. 14:30 - termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów, o których mowa w pkt. II.
IV.    W przypadku, gdy liczba kandydatów na pozostałe miejsca będzie większa od limitu miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
V.    Ewentualne terminy rozmów kwalifikacyjnych – od 15 do 16 lutego 2019 r. – zobacz zagadnienia egzaminacyjne
O dokładnym terminie rozmowy kandydat zostanie poinformowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym nie później niż 13 lutego 2019 r. Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat zobowiązany jest przynieść do wglądu dowód osobisty oraz dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
VI.    19.02.2019 r. - ogłoszenie wyników rekrutacyjnych, (informacja na koncie rekrutacyjnym w formie komunikatu „można składać dokumenty”).
VII.    19.02.2019 r. 22.02.2019 r. - do godz. 14:30 - termin złożenia kompletu dokumentów przez pozostałych kandydatów.
VIII.    Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na drugim stopniu studiów stacjonarnych na Wydziale IE – 11 marca 2019 r.
Wymagane dokumenty:
1.    podpisana ankieta i zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail
2.    świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia
3.    odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu) oraz  suplement (jeśli był wydany jako część B do dyplomu) wraz z jego kserokopią
4.    kserokopia dowodu osobistego
5.    oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
6.    dwie fotografie podpisane (takie jak do dowodu osobistego)

Miejsce składania dokumentów:
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
bud. A1, pok. 221
telefon: 71 36 80 164
e-mail: mgrie@ue.wroc.pl  
53-307 Wrocław, ul. Kamienna 43/45
bud. J, pok. 13
telefon: 71 36 80 149zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem