Kandydaci, którzy mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich (pełna informacja znajduje się tu: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8801/zasady_studiowania.html) biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak obywatele Polski. Obowiązuje ich ten sam harmonogram rekrutacji i takie same zasady.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA HARMONOGRAM REKRUTACJI:
1. W dniach 28.04.2017-30.06.2017 kandydat powinien zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym, dołączając skany wymaganych dokumentów. Uwaga: w rekrutacji biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy dostarczą pełny komplet wymaganych dokumentów. Wnieść opłatę rekrutacyjną (85 PLN lun 19 Euro).
2. W dniach 10.07.2016-27.07.2017 kandydat jest zobowiązany sprawdzać na indywidualnym koncie zgłoszeniowym (w systemie rekrutacyjnym) status swojego zgłoszenia.
3. Po zaakceptowaniu kandydatury należy jak najprędzej dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej oryginały dokumentów - termin składania dokumentów mija 29.07.2017 o godz. 12.00. Informację o ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia znajdzie się na indywidualnym koncie zgłoszeniowym 31.07.2017 po godzinie 16.00
Uwaga: Niezłożenie dokumentów do 29.07.2017 skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.
Kandydat może brać udział w rekrutacji na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek wniesie osobną opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem