Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019 na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Kandydaci, którzy mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich (pełna informacja znajduje się tu: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8801/zasady_studiowania.html) biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach jak obywatele Polski,  jednak obowiązuje ich krótszy termin rejestracji w systemie elektronicznym.

Harmonogram rekrutacji:

1)      30.04.2018 r. - 30.06.2018 r. - w tym czasie kandydat  zobowiązany jest :

§  zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym,

§  wnieść opłatę rekrutacyjną (85 PLN lub 19 Euro), skan dowodu wpłaty wgrać do systemu jako jpg,

§  wgrać skany wymaganych dokumentów  w formie plików jpg.

Uwaga: Kandydat może brać udział w rekrutacji na dowolną liczbę kierunków (prowadzonych na jednym, bądź różnych wydziałach) pod warunkiem, że na każdy kierunek wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Uwaga: w rekrutacji biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy wgrają do systemu pełny komplet wymaganych dokumentów w formacie jpg.

2)      01.07.2018 r. – 09.07.2018 r. – na indywidualnym koncie rekrutacyjnym Kandydata pojawią się punkty rekrutacyjne obliczone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

3)      10.07.2018 – pierwsze ustalenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na studia

4)      11.07.2018 r. – 14.07.2018 r. do godz. 12:00 - jeżeli liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez Kandydata będzie większa lub równa liczbie punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia, to Kandydat zobowiązany jest potwierdzić na swoim koncie chęć studiowania. Jeżeli zaś liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych jest mniejsza, to Kandydat czeka na drugie ustalenie progów.

5)      16.07.2018 r. – drugie  ustalenie progów punktowych kwalifikujących Kandydatów do przyjęcia na studia

6)      16.07.2018 r. – 19.07.2018 r. do godz. 15:00 - jeżeli liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez Kandydata w drugiej turze będzie większa lub równa liczbie punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia, to Kandydat zobowiązany jest potwierdzić na swoim koncie chęć studiowania.

 

Uwaga: niepotwierdzenie chęci studiowania skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

 

7)      20.07.2018 r.- 23.07.2018 r. – ewentualne kolejne komunikaty o obniżeniu progów punktowych na kolejnych Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

8)      24.07.2018 r. – ostateczny termin potwierdzenia chęci studiowania (w tym, ostatnim okresie potwierdzenie chęci studiowania nie jest gwarancją przyjęcia na studia).

9)      Informacja o ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia znajdzie się na indywidualnym koncie zgłoszeniowym 26.07.2018 do godziny 16.00.

10)   Nie później niż do 01.10.2018 r. dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów.

 

• Lista wymaganych dokumentów: http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/2016/wymagane_dokumenty.pdf

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem