Michał Organa pracuje obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W październiku 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Przywództwo w strategicznym zarządzaniu scentralizowanymi sieciami międzyorganizacyjnymi”, opracowaną przy finansowaniu pozyskanym – w ramach konkursu typu Preludium – na realizację projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki (pełnił rolę Kierownika projektu). Dotychczas opracował lub współopracował kilkanaście recenzowanych publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim tematyki: zarządzania strategicznego, przywództwa oraz sieci międzyorganizacyjnych. Brał udział w wielu konferencjach naukowych, wielokrotnie występując z prezentacjami własnych publikacji. W ramach uczelnianej pracy dydaktycznej prowadził lub prowadzi zróżnicowane tematycznie zajęcia – zarówno ćwiczenia, jak i wykłady – m.in. z przedmiotów: zarządzanie strategiczne, metody analizy strategicznej, przywództwo i komunikowanie strategii, gry i symulacje biznesowe, strategie i metody zarządzania, marketing, podstawy zarządzania.

Temat/opis
Zarządzanie kreatywne
.
Na początku, w krótkim teoretycznym wstępie, uczniowie poznają wyznaczniki stylu zarządzania kreatywnego oraz zrozumieją, czym się odróżnia od klasycznego zarządzania, a także omówione zostaną ciekawe przykłady z realiów biznesowych. Następnie zaprezentowana zostanie uczniom jedna z metod, służącą pobudzeniu kreatywności i innowacyjnego myślenia. W toku zajęć uczniowie w zespołach będą szukali rozwiązania określonego (podanego) problemu w oparciu o interakcje i wspólne ustalenia, a następnie zaproponują rozwiązania wskazanego problemu na forum.
Czas trwania: 45 min.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem