European Master in Official Statistics (EMOS) Studia w języku polskim

ANALITYKA GOSPODARCZA  - EMOS

Studia II stopnia

emos-logo_2017_200Statystyka Publiczna jest unikatową ścieżką kształcenia realizowaną w języku polskim na  kierunku Analityka Gospodarcza certyfikowaną przez European Master in Official Statistics (EMOS).  Pod patronatem EUROSTATU od kilku lat rozwija się inicjatywa EMOS, której celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanej kadry, przygotowanej do pracy na poziomie europejskim – nie tylko dla służb statystycznych, ale też do zarządzania w warunkach dynamicznie zmieniających się możliwości informacyjnych i technik informatycznych.
Idea projektu EMOS wynika z zapotrzebowania rynku pracy na profesjonalne kadry służb statystycznych. Takie potrzeby zgłaszają urzędy i instytuty statystyczne (m.in. Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne) oraz inne organizacje uprawnione do prowadzenia badań statystycznych i zarządzania systemami statystyki publicznej zarówno krajowe (m.in. ministerstwa, jednostki samorządowe, banki centralne)  jak i międzynarodowe (EUROSTAT, OECD oraz instytucje Unii Europejskiej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał certyfikat EMOS na lata 2019-2023 dla programu specjalności Statystyka Publiczna.
certificate_2019_emos_500
Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie umiejętności wykorzystywania informacji statystycznej w gremiach podejmujących istotne decyzje społeczne, gospodarcze i polityczne. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą statystyką regionalną (w tym statystyką samorządową) oraz statystyką finansową. 

Profil absolwenta:
Absolwent specjalności Statystyka Publiczna będzie posiadać zaawansowaną i aktualną wiedzę na temat podstaw teoretycznych, metod, technik i praktyk potrzebnych w projektowaniu, realizowaniu i zarządzaniu procesami oraz systemami statystycznymi w zglobalizowanej gospodarce i współczesnym środowisku informatycznym.

Program studiów:
Program specjalności Statystyka Publiczna jest realizowany w ramach ścisłej współpracy uczelni z:
  • Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie,
  • Ministerstwem Finansów,
  • Urzędem Statystycznym we Wrocławiu,
  • Narodowym Bankiem Polskim, Oddział we Wrocławiu,
  • Instytutem Rozwoju Terytorialnego (na Dolnym Śląsku).
Bezpośrednim efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone przez specjalistów pracujących w wymienionych instytucjach, obowiązkowe 6-tygodniowe staże studenckie oraz warsztaty i seminaria (webinaria).
emos_640

Kursy oferowane w ramach specjalności Statystyka Publiczna zostały podzielone na wzajemnie uzupełniające się moduły tj. statystyczne, finansowe, informatyczne i ogólne. Podział przedmiotów na te grupy jest ściśle związany z faktem, że statystyki regionalne (w tym statystyki samorządowe) i statystyki finansowe zostały wybrane jako konkretne dziedziny statystyki publicznej. Ponadto taki układ treści pozwoli studentom:
  • zrozumieć zagadnienia metodologiczne związane z określonymi dziedzinami statystyki publicznej,
  • poprawnie zinterpretować oficjalne statystyki w tych dziedzinach,
  • stosować metody odpowiednie do produkcji i analizy danych w tej konkretnej dziedzinie.
Szczegółowy wykaz kursów w ramach programu studiów znajduje się TUTAJ

Absolwenci I stopnia Analityki Gospodarczej rekrutują się na II stopień Analityki Gospodarczej o specjalności Statystyka Publiczna z certyfikatem EMOS na tych samych zasadach, jak na zwykły program II stopnia Analityki Gospodarczej. Obie ścieżki kształcenia - zwykła Analityka Gospodarcza i EMOS - są umieszczone do wybrania w systemie rekrutacyjnym.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem