Zasady przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia trwają 4 semestry (na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji  3 semestry) i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia.
1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:
a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku  (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):
- średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1-5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1-6).

Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej  rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).
b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:
- test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym  kierunku.

2. Na kierunek Finance - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim, mogą być przyjęci  absolwenci studiów I stopnia następujących  kierunków: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Ekonomia, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Analityka Gospodarcza, Informatyka w biznesie.

3.  Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim, którzy nie kontynuują nauki na tym samym kierunku lub nie spełnili warunku średniej  ocen ze studiów, obowiązuje test przedmiotowy w języku angielskim. Kandydatów zmieniających język wykładowy z polskiego na angielski obowiązuje dodatkowo test znajomości języka angielskiego (za wyjątkiem osób, które mogą poświadczyć znajomość języka angielskiego właściwym dokumentem).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w linku: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/57.pdf

 

 

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem