Zasady rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia trwają 4 semestry (na wydziale IE 3 semestry) i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:

Dla absolwentów tego samego wydziału i kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):

średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1-5

(na wydział IE z semestrów 1-6).

Dla najlepszych, Dziekan rezerwuje do 75% miejsc (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego)

Dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku

test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na tym samym kierunku.

Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc, dziekan może postanowić o przeprowadzeniu wolnego naboru.

Kandydatów na studia prowadzone w języku obcym obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna lub test pisemny w języku, w którym prowadzone są studia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, dla kandydatów z zagranicy możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim Master Studies in Finance mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem