Akademickie Badawcze Centrum Przedsiębiorstw Społecznych


logo_centrumbadawcze_v1

Witamy!!!
Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej nowo utworzonej stronie Akademickiego Badawczego Centrum Przedsiębiorstw Społecznych. Zachęcamy do jej lektury i zapraszamy do kontaktu!

1. Aktualności


Materiały z wykładu pt. "Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu"

Dnia 3 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbył się wykład pt. „Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu”, który poprowadziła dr inż. Małgorzata Matyja. Wykład był związany z realizacją projektu pt. „Firma społeczna – co to takiego?” (nr MDU/8/2018), skierowanego do dolnośląskiej młodzieży, którego wykonawcą jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Akademickim Badawczym Centrum Przedsiębiorstw Społecznych w ramach dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej dostępne są materiały z tego wykładu. Życzymy miłej lektury!


Wykład „Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu”
Podsumowanie wyników badań


dsue

frue


2. O NAS

2.1. Cele Centrum

1. Inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni różnych branż, w kraju i za granicą.

2. Wykonywanie opinii, ekspertyz i analiz w obszarze działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni.

3. Integracja środowiska akademickiego oraz instytucjonalnego zajmującego się teorią i praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, w tym także spółdzielni.


2.2. Ludzie


dr inż. Małgorzata Matyja - Dyrektor


dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UE

dr Magdalena Rajchelt-Zublewicz

mgr Krystian Ulbin

3. PROJEKTY

3.1. W toku

Tytuł i numer: Firma społeczna - co to takiego?, MDU/8/2018

Program: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 2018

Kierownik: dr inż. Małgorzata Matyja, malgorzata.matyja@ue.wroc.pl

Opis: Głównym celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska. Projekt składa się z dwóch zasadniczych etapów:

1) badania wśród przedsiębiorstw społecznych z Dolnego Śląska mające na celu zgromadzenie informacji o ich działalności oraz przygotowanie tzw. przykładów dobrych praktyk;

2) organizacja spotkań z dolnośląską młodzieżą, promujących przedsiębiorczość społeczną z elementami szkoleniowymi w zakresie tworzenia firm społecznych.3.2. Zrealizowane

Tytuł i numer: Studenckie potyczki ekonomiczne!, E/039/2018/I

Program: Dolnośląskie Małe Granty

Beneficjent: UEteam

Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 2018

Kierownik: mgr Krystian Ulbin, krystian.ulbin@ue.wroc.pl

Cele:

1) realizacja działań służących rozwojowi kompetencji miękkich oraz postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród studentów dolnośląskich uczelni, w szczególności wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2) przełamanie barier związanych z trudnościami studentów w próbie prowadzenia własnej firmy

3) zwiększenie motywacji studentów do ciągłego doskonalenia swoich umiejętnościTytuł i numer: Rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich wśród studentów dolnośląskich uczelni, MGD/12/2017

Program: Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 2017

Kierownik: dr inż. Małgorzata Matyja, malgorzata.matyja@ue.wroc.pl

Cele: Zidentyfikowanie konkretnych potrzeb studentów w zakresie kształcenia postaw kreatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich, a także realizacja działań służących rozwojowi tych postaw i umiejętności.


4. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

4.1. Publikacje, materiały

4.1.1. W dostępie on-line

I. Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report

II. Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

III. Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu

IV. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka4.1.2. W postaci książkowej

Brzuska, E., Kukulak-Dolata, I., Nyk, M. (red) (2017) Ekonomia społeczna: teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Difin: Warszawa.

Mikołajczak, P. (2017) Źródła i instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorstw społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Brdulak, J., Florczak E. (2016) Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego: Warszawa.

Halszka Kurleto, M. (2016) Model przedsiębiorstwa społecznego, Difin: Warszawa.

Szumniak-Samolej, J. (2016) Rozmowy z liderami biznesu społecznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH: Warszawa.

Praszkier, R., Nowak, A. (2015) Przedsiębiorczość społeczna: teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska: Warszawa.

Czemiel-Grzybowska, W. (2012) Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji, Wydawnictwo Akademickie Sedno: Warszawa.

Gagacka M., Głąbicka K. (2011) Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Yunus, M. (2011) Przedsiębiorstwo społeczne: kapitalizm dla ludzi, ConCorda: Warszawa.

Mair, J., Robinson, J., Hockerts, K. (red.) (2011) Przedsiębiorczość społeczna /Dom Wydawniczy ELIPSA : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP: Warszawa.4.2. Wydarzenia

4.2.1. Nadchodzące

6-9 czerwca 2019

7th CIRIEC Research Conference on Social Economy

21-23 sierpnia 2019

ICA CCR European Research Conference4.2.2. Zakończone

15 października 2018 r.

Ogólnopolskie Spotkania  Ekonomii Społecznej

27 lipca 2018r.

Konferencja   „Rola przedsiębiorczości społecznej i solidarnej”

10 maja 2018 r.

Konferencja „Potencjały rozwojowe ekonomii społecznej w Europiei w Polsce”

10 maja 2018 r.

Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko”

18 stycznia 2018 r.

Konferencja "Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna"4.3. Przydatne linki

http://www.ekonomiaspoleczna.pl

http://www.euricse.eu

https://coopseurope.coop/

http://www.coopzone.coop

https://ica.coop/en

http://ccr.ica.coop

http://usaskstudies.coop5. KONTAKT

Akademickie Badawcze Centrum Przedsiębiorstw Społecznych

przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu


ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław


Budynek D, pok. 30


tel. +48 71 36-80-802, +48 71 36-80-805

fax. +48 71 36-80-803

e-mail: malgorzata.matyja@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem