Wzory dokumentów

Program do otwierania plików z rozszerzeniem .pdf można pobrać ze strony http://www.adobe.com/   

Materiały związane z logiem UE znajdują się w nowym dziale "Logotyp uczelni"

Umowy cywilnoprawne (obowiązujące od 9 maja 2014 roku)

Pisma i zarządzenia dotyczące umów cywilno-prawnych

  • Pismo okólne nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie stosowania nazewnictwa czynności wykonywanych z tytułu realizacji umów cywilno-prawnych
  • Zarządzenie nr 34/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  9 maja 2014 r. w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
  • Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  13 listopada 2013 r. w sprawie  tworzenia planów umów zlecenia i umów o dzieło oraz sporządzania umów
    Formularz planu umów

Umowy cywilno-prawne w języku angielskim (obowiązujące od 9 maja 2014 roku)

Umowy cywilno-prawne (obowiązujące do 9 maja 2014 roku)

Delegacje

Dokumenty osobowe

Zakładowy  Fundusz Świadczeń Socjalnych

Umowy dotyczące odpłatności za studia

Suplement do dyplomu

  Zamówienia publiczne

Dydaktyka

Uchwała o zasadach planowania zajęć-2014_2015 nr 24/14 – załączniki

Różne

EUACFA InstituteACCACentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij