Ocena kompetencji pracowników administracyjnych

Ocena kompetencji
pracowników administracyjnych

W związku z przeprowadzeniem oceny kompetencji pracowników administracyjnych przedstawiamy poniżej szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów tej oceny: 

Nr 
etapu

Etap

Termin realizacji

1.

Szkolenia dla kadry kierowniczej (posiadającej zespoły pracownicze)

od 15.03.2022 r.
do 24.03.2022 r.

2.

Ocena kompetencji pracowników administracyjnych

od 24.03.2022 r.
do 12.04.2022 r.

3.

Procedura odwoławcza

do 26.04.2022 r.

4.

Złożenie formularzy do akt osobowych pracowników.

Przedstawienie przez kierowników planów rozwojowych dla swoich jednostek organizacyjnych.

do 31.05.2022 r.

Narzędzia do oceny 

Przy wypełnieniu formularza oceny przez Pracownika (samoocena) i przez Przełożonego proponujemy skorzystanie z edytowalnej wersji arkusza. Prosimy o wybór właściwego pod kątem stanowiska pliku.  
Arkusz mogą Państwo wypełnić w wersji elektronicznej bądź wydrukować dokument uzupełniając go ręcznie przed spotkaniem z Pracownikiem/Przełożonym. 

Procedura odwoławcza 

Po zakończeniu oceny kompetencji pracowników administracyjnych (24.03.-12.04.2022) pracownik ma prawo do odwołania się od sporządzonej oceny w ciągu 14 dni kalendarzowych, tj. do 26 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona procedura odwoławcza znajdą Państwo w § 5 Regulaminu

Plany rozwojowe dla jednostek organizacyjnych 

Po zakończeniu oceny kompetencji pracowników administracyjnych (w tym po ewentualnych odwołaniach od sporządzonej oceny i przeprowadzeniu ponownych ocen) kierownicy jednostek organizacyjnych proszeni są o przedstawienie planów rozwojowych dla swoich jednostek  organizacyjnych. W ramach planów prosimy o uwzględnienie również potrzeb rozwojowych kierowników jednostek

Plany w formie online powinny zostać przesłane w terminie do 31 maja 2022 roku.
(adres e-mail: marta.namyslak@ue.wroc.pl) 


Czym jest model uczelnia się 70-20-10? 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem