Elektroniczna Legitymacja Pracownicza

Zasady wyrabiania ELP
Elektroniczna Legitymacja Pracownicza przysługuje pracownikom zatrudnionym w formie etatu. Powinna być ona zamówiona niezwłocznie po rozpoczęciu zatrudnienia.
Po ustaniu zatrudnienia legitymacja podlega zwrotowi razem z obiegówką.
Aby wyrobić Elektroniczną legitymację pracowniczą  nazwaną dalej ELP pracownik uczelni powinien:
•    pod linkiem http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/13666/procedury_i_zalaczniki_do_procedur.html  pobrać "Wniosek o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej.pdf", wypełnić wydrukowany wniosek i złożyć w przegródce Centrum Informatyki znajdującej się w Kancelarii ogólnej.
•    dostarczyć  zdjęcie legitymacyjne lub podobne celem wyrobienia ELP w jeden z  poniżej podanych sposobów.

Zdjęcia można dostarczyć na dwa sposoby:
  1. Wysłać na adres fotoels@ue.wroc.pl  plik formatu JPG ze zdjęciem zawierający w swojej nazwie inicjały właściciela zdjęcia, np. br.jpg gdzie br jest inicjałem zbudowanym z pierwszych liter nazwiska i imienia.
  2. Drugą mniej pożądaną metodą jest złożenie w przegródce Centrum Informatyki podpisanego z tyłu zdjęcia, na którym poza imieniem i nazwiskiem proszę dopisać nr PESEL.
Legitymacje wyrabiane będą wg kolejności dostarczania zdjęć.
Pracownicy Wydziału EZiT z Jeleniej Górze o pomoc w przetwarzaniu zdjęć na postać elektroniczną mogą prosić o to Kierownika Sekcji Obsługi Ośrodka Komputerowego posiadającego skaner do zdjęć.
Sprawy związane z wyrabianiem legitymacji i ich duplikatów rozstrzyga Regulamin ELP który zostanie opublikowany na stronie internetowej uczelni po podpisaniu przez J.M. Rektora.
W razie pytań związanych wyłącznie ze sprawami zdjęć do ELP z proszę dzwonić pod nr 71 36 80 518 lub 71 36 80 752.
Poprawki do treści zawartych na legitymacji należy zgłaszać mailowo na adres: fotoels@ue.wroc.pl   

Gdzie odbierać ELP?
Pracownicy, którzy dostarczyli zdjęcia jednym z podanych powyżej sposobów, odbierają legitymacje osobiście w budynku A1, III piętro, pokój 322, tel. 71 36 80 518.
Przed udaniem się po odbiór należy uzyskać telefonicznie potwierdzenie gotowości legitymacji.
Elektroniczna Legitymacja Pracownicza wydawana jest na podstawie druku RW opisanego wg ogólnie obowiązujących zasad, z dopiskiem na marginesie górnym lub dolnym nazwiska osoby, która odbiera ELP.
Informacja o gotowości ELP do odbioru może być po uzgodnieniu z Wykonawcą przekazana emailowo do Zamawiającego.
 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem