dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM (2015/2016) - podczas sesji i w okresie poza urlopem konsultacje są zawieszone. Jestem dostępny wyłącznie podczas dyżurów i/lub po zaliczeniach oraz egzaminach. W pozostałym czasie proszę o kontakt mailowy (wyłącznie z kont studenckich).

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM (2015/2016) W OKRESIE SESJI ORAZ POZA URLOPEM tzw. DYŻURY WAKACYJNE) - pok. 11 bud. J:
29.06 godz. 10-12,
6.07 godz. 10-12,
13.07 godz. 10-12,
20.07 godz. 10-12,
27.07 godz. 10-12.

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: 15-16.05.2016 XIII Kongres PSZW

Urlop: 25.01-1.02.2016, 20-27.06.2016, 1.08-2.09.2016

SEMINARIA:
Seminarium dyplomowe (II rok LNZ ZIF IwB, licencjat niestacjonarny):
Seminarzystów studiów niestacjonarnych informuję, że seminaria w semestrze letnim 2015/2016 odbywają się - zgodnie z naszymi ustaleniami - przede wszystkim elektronicznymi kanałami komunikowania się oraz przed i po naszych wspólnych zajęciach z ZIT (wykłady i wybrane ćwiczenia). W określonych terminach (będą one wyprzedzająco wysyłane mailowo na konta studenckie) możliwe są także spotkania w porze moich konsultacji oraz w porze zarezerwowanej na seminaria licencjackie. W sytuacjach wątpliwych i/lub w przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI II LS ZIF IwB (grupy 10 i 11): Informuję, że egzamin z przedmiotu Zarządzanie projektami IT w terminie podstawowym odbył się 28.06.2016 (wtorek) godz. 10-11,30 sala 101 bud. A.
EGZAMIN POPRAWKOWY został wyznaczony przez Dziekanat ZIF na 4.07.2016 (poniedziałek), godz. 12 (do około 13) sala 10 bud. A. Przypominam, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze pozytywne zaliczenie ćwiczeń i laboratorium. PEŁNA INFORMACJA ZOSTAŁA UMIESZCZONA NA STRONACH KURSU NA EPORTALU (forum aktualności i ostatni temat) oraz ROZESŁANA MAILEM NA KONTA STUDENCKIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

UWAGA STUDENCI II LNZ ZIF IwB (grupy 4 i 5): Informuję, że egzamin z przedmiotu Zarządzanie projektami IT w terminie podstawowym został wyznaczony na 2.07.2016 (sobota) godz. 10-11,30 sala 101 bud. A. Przypominam, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze pozytywne zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

UWAGA STUDENCI II MS ZIF IwB (grupy 9 i 10):
Uwaga ZMIANA: Informuję, że WCZEŚNIEJSZE zaliczenie poprawkowe z części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych (EPI) - zgodnie z prośbą zainteresowanych studentów - odbyło się w dniu 8.06.2016 w godz. 8-9,30 w pok. 11 bud. J. Na zaliczenie zgłosiło się 7 osób, z których 3 uzyskały oceny pozytywne.
Jednocześnie przypominam, że "standardowe" ZALICZENIE POPRAWKOWE w czasie sesji poprawkowej z części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych (EPI) - zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Dziekanatem ZIF - jest w dniu 4.07.2016 (poniedziałek), godz. 10,00 p. 11 bud. J. Zaliczenie będzie miało formę ustną (losowane zestawy pytań). W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy (wyłącznie z konto studenckich) i/lub podczas konsultacji.

UWAGA STUDENCI II MNZ ZIF IwB (grupa 8): Przypominam, że zaliczenie poprawkowe z części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych odbyło się - zgodnie z naszymi uzgodnieniami - w dniu 20.05.2016 (sobota) w godz. 10,00-11,15 w pok. 11 bud. J. Zaliczenie miało formę ustną (losowane zestawy pytań).

UWAGA STUDENCI II MS ZIF IiE (grupa 8): Informuję, że ZALICZENIE POPRAWKOWE Z CZĘŚCI WYKŁADOWEJ przedmiotu ZPIN - zgodnie z naszymi uzgodnieniami - odbyło się w dniu 4.06.2016 (sobota) w godz. 10-12 w pok. 11 bud. J. Zaliczenie miało formę ustną (losowane zestawy pytań).

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy komisyjne).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem