dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM (2015/2016) - UWAGA: te terminy obowiązują do 10.05.2016 włącznie:
PONIEDZIAŁEK godz. 10,30-11,30 (pok. 11 bud. J).
WTOREK godz. 10-11 (pok. 11 bud. J).
UWAGA: ze względu na zmianę prowadzonych przedmiotów i planu zajęć od dnia 16.05 konsultacje odbywają się w następujących dniach/godzinach:
18.05.2016 (środa) 9-10 i 12,30-13,30 (pok. 11 bud. J),
1.06.2016 (środa) 8-10 (pok. 11 bud. J),
8.06.2016 (środa) 8-10 (pok. 11 bud. J),
17.06.2016 (piątek) 10-12 (pok. 11 bud. J).

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM (2015/2016):
WTOREK godz. 11,15-13,15 (pok. 11 bud. J). UWAGA: W czasie dyżuru odbywa się seminarium KTI, a więc tylko w wyjątkowych sytuacjach jestem do dyspozycji studentów.

W semestrze letnim 2015/2016 jestem dostępny w terminach konsultacji, bezpośrednio przed i po dyżurze (seminarium) KTI oraz w terminach zajęć. Szczegółowy terminarz moich zajęć jest dostępny w internetowym planie zajęć. Najlepiej obejrzeć go poprzez zakładkę Pracownicy (wybierając mnie z dostępnej listy) w widoku kalendarz (w tym widoku są dostępne szczegółowe daty poszczególnych zajęć).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: 15-16.05.2016 XIII Kongres PSZW

Urlop: 25.01-1.02.2016, 20-27.06.2016, 1.08-2.09.2016

SEMINARIA:
Seminarium dyplomowe (II rok LNZ ZIF IwB, licencjat niestacjonarny):
Seminarzystów studiów niestacjonarnych informuję, że seminaria w semestrze letnim 2015/2016 odbywają się - zgodnie z naszymi ustaleniami - przede wszystkim elektronicznymi kanałami komunikowania się oraz przed i po naszych wspólnych zajęciach z ZIT (wykłady i wybrane ćwiczenia). W określonych terminach (będą one wyprzedzająco wysyłane mailowo na konta studenckie) możliwe są także spotkania w porze moich konsultacji oraz w porze zarezerwowanej na seminaria licencjackie. W sytuacjach wątpliwych i/lub w przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI II LS ZIF IwB (grupy 10 i 11): Informuję, że egzamin z przedmiotu Zarządzanie projektami IT w terminie podstawowym został wyznaczony na 28.06.2016 (wtorek) godz. 10-11,30 sala 101 bud. A. Przypominam, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze pozytywne zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

UWAGA STUDENCI II LNZ ZIF IwB (grupy 4 i 5): Informuję, że egzamin z przedmiotu Zarządzanie projektami IT w terminie podstawowym został wyznaczony na 2.07.2016 (sobota) godz. 10-11,30 sala 101 bud. A. Przypominam, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze pozytywne zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

UWAGA STUDENCI II MNZ ZIF IwB (grupa 8): Przypominam, że zaliczenie poprawkowe z części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych odbyło się - zgodnie z naszymi uzgodnieniami - w dniu 20.05.2016 (sobota) w godz. 10,00-11,15 w pok. 11 bud. J. Zaliczenie miało formę ustną (losowane zestawy pytań).

UWAGA STUDENCI II MS ZIF IwB (grupy 9 i 10): Informuję, że kolokwium zaliczeniowe z części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych było - zgodnie z naszymi ustaleniami - w dniu 11.05.2016 (środa) w godz. 8-9 w auli 2 bud. P. Kolokwium miało formę testu wielokrotnego wyboru. Wszystkich, którzy nie zaliczyli pozytywnie tego kolokwium proszę - zgodnie z informacjami podanymi w stronach kursu EPI na ePortalu - o pilne (najpóźniej do 31.05) uzgodnienie i przesłanie mailem terminu zaliczenia poprawkowego (wcześniejszego i/lub standardowego). Inaczej, po konsultacji z Dziekanatem ZIF i Działem Nauczania, w dniu 1.06 zostanie wyznaczony termin poprawkowy w okresie sesji poprawkowej. Zaliczenie poprawkowe będzie miało formę ustną (losowane zestawy pytań). W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy (wyłącznie z konto studenckich) i/lub podczas konsultacji.

UWAGA STUDENCI II MS ZIF IiE (grupa 8): Informuję, że zgodnie z Państwa decyzją, ZALICZENIE POPRAWKOWE Z CZĘŚCI WYKŁADOWEJ przedmiotu ZPIN odbędzie się w dniu 4.06.2016 (sobota). Zaliczenie będzie miało formę ustną i rozpocznie się o godz. 10,00 w pok. 11 bud. J. Każda osoba będzie mogła wykazać się swoją wiedzą przez około 10-15 minut. W związku z tym zaliczenie powinno się zakończyć około 11,30-12. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy (wyłącznie z konto studenckich) i/lub podczas konsultacji.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy komisyjne).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem