dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM (2016/2017) - pok. 11 bud. J:
ŚRODA 10-12.

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM (2016/2017) - pok. 11 bud. J:
ŚRODA 12-14 (podczas dyżuru odbywa się seminarium i/lub zebranie KTI i tylko wyjątkowo jestem dostępny dla studentów).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: brak

Urlop: 6-13.02.2017 (w tym czasie nie jestem też dostępny mailowo i telefonicznie) - niestety już po:(

SEMINARIA DYPLOMOWE:
Seminarium dyplomowe (III rok LNZ ZIF IwB, licencjat niestacjonarny):
Seminarzystów studiów niestacjonarnych informuję, że seminaria w semestrze letnim 2016/2017 (zarazem ostatnim semestrze seminarium) odbywają się - zgodnie z naszymi ustaleniami - w wybranych przez dyplomantów terminach przesłanych im mailem i/lub zarezerwowanych na seminaria w internetowym planie zajęć (terminy wraz z zakresem pracy wymaganym do uzyskania zaliczenia zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym na ich studenckie adresy e-mail) oraz elektronicznymi kanałami komunikowania się. W sytuacjach wątpliwych i/lub w przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI II ROKU MS (magisterium stacjonarne) KIERUNEK IwB:
Informuję, że w terminie poprawkowym zaliczenie części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych (EPI) odbywa się w następujących terminach:
- "wcześniejszym" - zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami - jest 10.05.2017 (środa), godz. 9,30 pok. 11 bud. J;
- "standardowym", a więc podczas sesji poprawkowej - zgodnie z ustaleniami z Dziekanatem ZIF - jest to 24.05.2017 (środa), godz. 9,30 pok. 11 bud. J.
Termin "wcześniejszy" ma takie same rygory jak "standardowy" (nie jest to żadna "próbna" wersja zaliczenia). Zaliczenia poprawkowe z części wykładowej EPI w obu przypadkach jest w formie ustnej (losowane listy pytań).

UWAGA STUDENCI II ROKU MNZ (magisterium niestacjonarne) KIERUNEK IwB:
Informuję, że zaliczenie części wykładowej przedmiotu Efektywność przedsięwzięć informatycznych (EPI) w terminie poprawkowym dla II roku MNZ IwB odbędzie się w następujących terminach:
- "wcześniejszym" (jeżeli będą na taki termin chętni - proszę o ew. zgłoszenia drogą mailową najpóźniej do dnia 8.05.2017, godz. 20,00 CET) jest możliwe dnia 14.05.2017 (niedziela) o godz. 10,00, pok. 11 bud. J;
- "standardowym", a więc podczas sesji poprawkowej w terminie uzgodnionym z Dziekanatem ZIF, jest w dniu 11.06.2017 (niedziela), godz. 11,30, pok. 11 bud. J.
W obu przypadkach zaliczenie z części wykładowej EPI będzie w formie ustnej (losowane listy pytań).

UWAGA STUDENCI II ROKU LNZ (licencjat niestacjonarny) KIERUNEK IwB:
Informuję, że egzamin (termin podstawowy) z przedmiotu Zarządzanie projektami IT został wyznaczony na 24.06.2017 (sobota) na godz. 10 (do 11,30) sala 101 bud. A. Wszystkie dodatkowe informacje nt. egzaminu są podane na stronie kursu przedmiotu na ePortalu.

UWAGA STUDENCI II ROKU LS (licencjat stacjonarny) KIERUNEK IwB:
Informuję, że egzamin (termin podstawowy) z przedmiotu Zarządzanie projektami IT został wyznaczony na 28.06.2017 (środa) na godz. 12 (do 13,30) sala 101 bud. A. Wszystkie dodatkowe informacje nt. egzaminu są podane na stronie kursu przedmiotu na ePortalu.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaliczeń oraz ocen z egzaminów realizowane są na bieżąco w systemie USOS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt mailowy i/lub osobisty podczas moich konsultacji.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem