dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. Z, pok. 617

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 380
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE: Semestr letni 2013-2014.
Środa 10-11 i 13-14 (uwaga: ten termin obowiązywał od 16.04.2014 do końca semestru, a więc jest już nieaktualny).

DYŻURY W OKRESIE POZAURLOPOWYM (w czasie poza urlopem):
Dyżur podstawowy: Środa godz. 10-12 (lista terminów: 25.06, 2.07, 9.07, 27.08, 3.09, 24.09).
Termin dodatkowy: Czwartek godz. 10-12 (lista terminów: 3.07, 10.07, 28.08, 4.09. 25.09)

W semestrze letnim 2013/2014 jestem dostępny w terminach konsultacji, bezpośrednio przed i po dyżurze (seminarium) KTI oraz w terminach zajęć. Szczegółowy terminarz moich zajęć jest dostępny w internetowym planie zajęć. Najlepiej obejrzeć go poprzez zakładkę Pracownicy (wybierając mnie z dostępnej listy) w widoku kalendarz (w tym widoku są dostępne szczegółowe daty poszczególnych zajęć).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; pokój 616 Z) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: 7-9.09.2014.

Urlop w roku 2014: 22-23.05, 14.07-20.08 i 11-19.09.

KOMUNIKATY:

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

Egzamin z przedmiotu EKONOMIKA SYSTEMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH (BSPI) dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku IwB (grupy 10, 11 i 12) w sesji podstawowej i w sesji poprawkowej już się odbył.

Egzamin z przedmiotu EKONOMIKA SYSTEMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH (BSPI) dla III roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku IwB (grupa 7) w sesji podstawowej i w sesji poprawkowej już się odbył.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZPI na III roku LS/IwB i LNZ/IwB, EPI na na II roku MS/IiE, BSPI na III roku LS/IwB i LNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić indeksy/karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy poprawkowe/komisyjne).

EUACFA InstituteACCACentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij