dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. Z, pok. 617

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE (pokój 617 bud. Z): Semestr zimowy 2014-2015.
Tygodnie nieparzyste: WTOREK 9,30-11,30
Tygodnie parzyste: WTOREK 9,45-11,30
Dodatkowo każdorazowo pół godziny po wszystkich zajęciach na studiach niestacjonarnych (dodatkowe terminy dotyczą tylko studentów III roku LNZ IwB).

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM (2014/2015):
Środa godz. 12-14 (w tym czasie odbywa się seminarium KTI, a więc tylko wyjątkowo jestem dostępny dla studentów).

W semestrze zimowym 2014/2015 jestem dostępny w terminach konsultacji, bezpośrednio przed i po dyżurze (seminarium) KTI oraz w terminach zajęć. Szczegółowy terminarz moich zajęć jest dostępny w internetowym planie zajęć. Najlepiej obejrzeć go poprzez zakładkę Pracownicy (wybierając mnie z dostępnej listy) w widoku kalendarz (w tym widoku są dostępne szczegółowe daty poszczególnych zajęć).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; pokój 616 Z) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: 14-15.11.2014 (PSM ZPI UW WZ), 3-4.12.2014 (I2P).

Urlop: dopiero w 2015:(

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI I ROKU WNE LS (WSZYSTKIE KIERUNKI I WSZYSTKIE GRUPY POLSKOJĘZYCZNE):
Informuję, że w ramach kursu wykładowego z przedmiotu Informatyka (Technologie informacyjne) na ePortalu (Moodle - E-learning -> Kursy indywidualne -> Kurs MD-LS1-ITI) są dostępne WYNIKI ZALICZEŃ uzyskane w I terminie (oceny cząstkowe z wykładu i z laboratorium oraz wystawione z przedmiotu oceny łączne). Na końcu pliku są zawarte uwagi i wyjaśnienia.

UWAGA STUDENCI I ROKU WNE LS (WSZYSTKIE KIERUNKI I WSZYSTKIE GRUPY POLSKOJĘZYCZNE):
Informuję, że w ramach kursu wykładowego z przedmiotu Informatyka (Technologie informacyjne) na ePortalu (Moodle - E-learning -> Kursy indywidualne -> Kurs MD-LS1-ITI) są dostępne WYNIKI TESTU ZALICZENIOWEGO z części wykładowej przedmiotu, który odbył się w dniu 23.01.2014 roku oraz oceny cząstkowe wystawione w I terminie z części wykładowej przedmiotu. Na końcu pliku są zawarte uwagi i wyjaśnienia.

UWAGA STUDENCI I ROKU WNE LS PRZEDMIOT ITI CIĄG WYKŁADOWY FiR TYGODNIE PARZYSTE (grupy 4-8):
Przypominam, że zgodnie z informacją przekazaną na wykładzie w dniu 17.12 ostatni wykład dla ciągu FiR, który ma wykłady w tygodniach parzystych (grupy 4-8) nie może się odbyć w dniu 28.01.2015, gdyż w tym dniu są realizowane zajęcia wg planu wtorkowego. Zgodnie z zaleceniami Działu Nauczania ten wykład mogą Państwo odbyć uczestnicząc w wykładach dla pozostałych trzech ciągów I roku LS WNE, które są w następujących terminach:
21.01.2015 (środa) godz. 8,45-10,15 sala 214 bud. A (ciąg kierunku E i Z),
21.01.2015 (środa) godz. 10,30-12 sala 2 bud. P (ciąg kierunku FiR TN),
22.01.2015 (czwartek) godz. 11,30-13 sala 101 bud. A (ciąg kierunku MSG).
Wykład w dniu 14.01.2015 odbywa się oczywiście zgodnie z planem.

UWAGA SŁUCHACZE KURSÓW ZIT (Zarządzanie projektami IT) z III roku IwB (LS i LNZ):
Informuję, że na stronach kursów na ePortalu (Moodle) są podane terminy egzaminu z przedmiotu ZIT w ramach sesji podstawowej.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZPI na III roku LS/IwB i LNZ/IwB, EPI na na II roku MS/IiE, BSPI na III roku LS/IwB i LNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić indeksy/karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy poprawkowe/komisyjne).

© 2014 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem