dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM (2015/2016):
CZWARTEK godz. 10-12 (pok. 11 J). W okresie sesji i przerwy międzysemestralnej nie ma konsultacji. Jestem dostępny wyłącznie na dyżurach i/lub zaliczeniach.
WAŻNE: Informuję, że w dniach 25.01-1.02 jestem na urlopie. Nie mam więc w tym tygodniu konsultacji i dyżuru. Nie będę też dostępny mailowo.

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM (2015/2016):
W okresie sesji oraz przerwy międzysemestralnej jestem dostępny na dyżurach (pok. 11 bud. J) w dniach: 2.02.2016 godz. 10-12, 3.02.2016 godz. 10-12, 10.02.2016 godz. 10-12, 11.02.2016 godz. 10-12 i 17.02.2016 godz. 10-12 oraz na zaliczeniach poprawkowych w dniach 18.02.2016 godz. 10-14,30 (lab. 006 Z1), 19.02.2016 godz. 10-11,30 (sala 1 CKU) i 19.02.2016 godz. 11,30-12,30 (pok. 11 bud. J).

W semestrze zimowym 2015/2016 jestem dostępny w terminach konsultacji, bezpośrednio przed i po dyżurze (seminarium) KTI oraz w terminach zajęć. Szczegółowy terminarz moich zajęć jest dostępny w internetowym planie zajęć. Najlepiej obejrzeć go poprzez zakładkę Pracownicy (wybierając mnie z dostępnej listy) w widoku kalendarz (w tym widoku są dostępne szczegółowe daty poszczególnych zajęć).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: brak

Urlop: 25.01-1.02.2016

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI I LS NE: Informuję, że na stronach kursu wykładowego z ITI w temacie 4 został umieszczony plik z informacją o zaliczeniach z przedmiotu wystawionych w I terminie w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na I roku LS WNE (kierunki polskojęzyczne).

UWAGA/WAŻNE: Zaliczenia poprawkowe z części laboratoryjnej ITI dla osób z grup 1E, 2E, 3E, 4E, 8FiR, 9FiR, 11FiR, 12FiR, 17MSG i 18MSG, które nie uzyskały w terminie podstawowym pozytywnego zaliczenia będą w dniu 18.02.2016 (czwartek) w godz. 10-14,30 w lab. 006Z1. Listy osób oraz zakres zaliczeń poprawkowych zostały podane na stronach kursu ITI w plikach z wynikami „dopytek”/zaległych testów. Szczegółowy harmonogram godzinowy zaliczeń poprawkowych jest umieszczony na stronach kursu (patrz ostatni temat kursu laboratoryjnego z ITI).

UWAGA STUDENCI I roku LS Wydziału Nauk Ekonomicznych - wszystkie kierunki mające przedmiot Informatyka (Technologie informacyjne): Informuję, że ZALICZENIE POPRAWKOWE z części wykładowej ITI dla wszystkich osób, które nie uzyskały pozytywnego zaliczenia w terminie podstawowym (otrzymały z testu zaliczeniowego w I terminie ndst albo do niego nie przystąpiły) będzie w dniu 19.02.2016 (piątek) o godz. 10,00 w auli 1 bud. CKU. Zasady i sposób prowadzenia testu poprawkowego są analogiczne jak w I terminie.

UWAGA: Poprawkowe zaliczenie ustne dla cudzoziemców - zgodnie z informacją udostępnioną w dniu 17.12.2015 - odbywa się w dniu 19.02.2015 (piątek) o godz. 11,30 w pok. 11 bud. J.

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów wszystkie osoby, które nie przystąpiły do zaliczenia wykładu w I terminie (9.12.2015) ze względów losowych, aby zdawać poprawkę jako I termin MUSZĄ najpóźniej do 15.02.2015 dostarczyć odpowiednie dokumenty (zwolnienia) mailem (skany/zdjęcia) na skrzynkę prowadzącego. Inaczej tracą prawo do I terminu i w I terminie będą miały "z automatu" wystawioną ocenę ndst (2,0).

UWAGA STUDENCI I roku LS Wydziału Nauk Ekonomicznych - wszystkie kierunki mające przedmiot Informatyka (Technologie informacyjne): Informuję, że na stronach kursu wykładowego z ITI jest dostępny (od 11.12.2015, godz. 16,10) plik zawierający wyniki testu wykładowego z dnia 9.12.2015 oraz oceny cząstkowe wystawione z części wykładowej przedmiotu w terminie podstawowym. Na końcu pliku są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT i BSPI na III roku LS/IwB i LNZ/IwB, ZPI na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy poprawkowe/komisyjne).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem