dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. Z, pok. 617

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM (2014/2015):
WTOREK 10,30-12,30 (pokój 617 bud. Z)

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM (2014/2015):
CZWARTEK 12,30-14,30 - uwaga: ten termin obowiązuje od 16.04.2015 włącznie (informuję, że w czasie dyżuru odbywa się seminarium KTI, a więc tylko wyjątkowo jestem dostępny dla studentów).

W semestrze letnim 2014/2015 jestem dostępny w terminach konsultacji, bezpośrednio przed i po dyżurze (seminarium) KTI oraz w terminach zajęć. Szczegółowy terminarz moich zajęć jest dostępny w internetowym planie zajęć. Najlepiej obejrzeć go poprzez zakładkę Pracownicy (wybierając mnie z dostępnej listy) w widoku kalendarz (w tym widoku są dostępne szczegółowe daty poszczególnych zajęć).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; pokój 616 Z) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: brak

Urlop: dopiero latem 2015:(

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI I ROKU WNE LS (WSZYSTKIE KIERUNKI I WSZYSTKIE GRUPY POLSKOJĘZYCZNE):
Informuję, że wyniki poprawkowego testu zaliczeniowego z części wykładowej przedmiotu ITI, który odbył się 12.02.2015, są JUŻ DOSTĘPNE NA STRONIE KURSU WYKŁADOWEGO Z ITI (13.02, godz. 11,15). Ponadto informuję, że wszystkie oceny wystawione w I terminie i w terminie poprawkowym zostały już wpisane do indeksu elektronicznego (USOSweb).
Tym samym kurs w roku akademickim 2014/2015 został zakończony. Ewentualne zaległe wpisy - patrz informacja o zaległych wpisach na tej stronie.

UWAGA SŁUCHACZE KURSU ZIT (Zarządzanie projektami IT) z III roku IwB (LNZ - studia niestacjonarne):
Informuję, że egzamin poprawkowy z ZIT będzie 22 lutego 2015 (niedziela) o godz. 11,30 w pok. 617 bud. Z. Egzamin będzie miał formę ustną (nie będzie to test).

UWAGA SŁUCHACZE KURSU ZIT (Zarządzanie projektami IT) z III roku IwB (LS):
Informuję, że na stronach kursu na ePortalu (Moodle) są podane wyniki egzaminu z przedmiotu ZIT w ramach sesji podstawowej oraz poprawkowej. Ponadto informuję, że wszystkie oceny wystawione z egzaminu w terminie podstawowym i poprawkowym zostały wstawione do indeksu elektronicznego (eOrdo).
Tym samym kurs w roku akademickim 2014/2015 został zakończony. Ewentualne zaległe wpisy - patrz informacja o zaległych wpisach na tej stronie.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE oraz ZIT na III roku LS/IwB i LNZ/IwB):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić indeksy/karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy poprawkowe/komisyjne).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem