dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM (2016/2017) - pok. 11 bud. J:
ŚRODA godz. 14-15
PIĄTEK godz. 12-13

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM (2016/2017) - pok. 11 bud. J:
ŚRODA godz. 12-14. Przypominam, że w czasie dyżuru odbywają się seminaria i/lub zebrania KTI i - poza sporadycznymi przypadkami - nie jestem dostępny dla studentów.

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: brak

Urlop: dopiero w 2017 roku:(

SEMINARIA DYPLOMOWE:
Seminarium dyplomowe (III rok LNZ ZIF IwB, licencjat niestacjonarny):
Seminarzystów studiów niestacjonarnych informuję, że seminaria w semestrze zimowym 2016/2017 odbywają się - zgodnie z naszymi ustaleniami - w wybranych terminach zarezerwowanych na seminaria w internetowym planie zajęć (terminy wraz z zakresem pracy wymaganym do uzyskania zaliczenia zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym na ich studenckie adresy e-mail) oraz elektronicznymi kanałami komunikowania się. W sytuacjach wątpliwych i/lub w przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI CUDZOZIEMCY z I roku LS Wydziału Nauk Ekonomicznych dopuszczeni do opcji zaliczeniowej RATUNEK: Przypominam, że zgodnie z informacją rozesłaną Państwu mailem na pocztowe konta studenckie zaliczenie odbywa się dnia 25.01.2017 (środa) w godz. 10,30-11,15 w lab. 318 bud. A1 (dotyczy wyłącznie osób o numerach albumu 164629, 164743, 165088 i 165167).

UWAGA STUDENCI I roku LS Wydziału Nauk Ekonomicznych (wszystkie grupy kierunków polskojęzycznych): Informuję, że zaliczenie poprawkowe z części wykładowej przedmiotu Informatyka (Technologie informacyjne) odbędzie się w dniu 22.02.2017 (środa) w godz. 10-11,30 w auli 1 bud. CKU. Termin został uzgodniony z Dziekanatem WNE I Działem Nauczania UEW. Zaliczenie będzie miało formę testową analogicznie jak w I terminie, tj. w dniu 6.12.2016. Będzie tylko jeden ciąg, a więc proszę o punktualne przybycie. Proszę pamiętać o posiadaniu przy sobie podczas zaliczenia testowego czarnych flamastrów (pisaków) do wypełniania kart testowych oraz legitymacji studenckich.

Informuję też, że wszystkie informacje organizacyjne dotyczące części wykładowej przedmiotu ITI (harmonogramy, zasady zaliczania, sylabusy, informacja o procedurze uznawania tzw. trwałego dorobku studenta itd.) są dostępne na stronach kursu wykładowego z ITI na stronach ePortalu pod adresem https://eportal.ue.wroc.pl/.Kurs nazywa się Informatyka / Technologie Informacyjne (LS1) - dr M. Dyczkowski (skrócona nazwa kursu MD-LS1-ITI) i można go znaleźć w kategorii kursy indywidualne. Kurs jest dostępny dla wszystkich studentów (zapisanie się na kurs nie wymaga klucza).

UWAGA STUDENCI I LS WNE mający ze mną zajęcia laboratoryjne z ITI (grupy 1-4, 5-8 i 15-19): Przypominam wszystkim, którzy nie zapisali się jeszcze na kurs laboratoryjny na ePortalu, aby zrobili to natychmiast. Inaczej będą mieli problemy z wykonywaniem ćwiczeń, zadań itp. na kolejnych zajęciach. Procedura logowania się na ePortal jest podana na stronie http://elearning.ue.wroc.pl/studenci/logowanie-po-raz-pierwszy/(była też omawiana na pierwszych zajęciach, gdy został podany klucz do kursu).

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaliczeń oraz ocen z egzaminów realizowane są na bieżąco w systemie USOS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt mailowy i/lub osobisty podczas moich konsultacji.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem