dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM (2016/2017) - pok. 11 bud. J:
W czasie sesji konsultacje są zawieszone. Jestem obecny wyłącznie na dyżurach (patrz terminy podane poniżej).

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM (2016/2017) - pok. 11 bud. J:
W czasie sesji dyżury odbywają się wg poniższego harmonogramu.

DYŻURY W CZASIE SESJI (po zakończeniu semestru zimowego) - pok. 11 bud. J:
1.02.2017 (środa) godz. 10-12,
15.02.2017 (środa) godz. 10-12
Dodatkowo w czasie sesji jestem dostępny przed i po zaliczeniach poprawkowych (patrz terminy podane poniżej)

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: brak

Urlop: 6-13.02.2017 (w tym czasie nie jestem też dostępny mailowo i telefonicznie)

SEMINARIA DYPLOMOWE:
Seminarium dyplomowe (III rok LNZ ZIF IwB, licencjat niestacjonarny):
Seminarzystów studiów niestacjonarnych informuję, że seminaria w semestrze zimowym 2016/2017 odbywają się - zgodnie z naszymi ustaleniami - w wybranych terminach zarezerwowanych na seminaria w internetowym planie zajęć (terminy wraz z zakresem pracy wymaganym do uzyskania zaliczenia zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym na ich studenckie adresy e-mail) oraz elektronicznymi kanałami komunikowania się. W sytuacjach wątpliwych i/lub w przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI I LS WNE słuchacze przedmiotu Informatyka (Technologie informacyjne): Informuję, że na ePortalu na stronach kursu wykładowego z ITI (w temacie nr 4) jest dostępny plik z informacją o ocenach łącznych wystawionych na zaliczenie w I terminie z przedmiotu Informatyka (Technologie informacyjne) na wszystkich kierunkach I roku LS Wydziału NE. Oceny zostały wystawione na podstawie wyników zaliczeń cząstkowych z części wykładowej i z części laboratoryjnej przedmiotu. Wpisy ocen do systemu USOS będą zrobione do środy 1.02.2017.

UWAGA STUDENCI OBCOKRAJOWCY: Informuję, że ustne zaliczenie poprawkowe z części wykładowej ITI dla obcokrajowców, którzy nie otrzymali pozytywnej oceny w terminie podstawowym (podczas zaliczeń w dniach 9, 11 i 16.12) i/lub nie przystąpili do zaliczenia w tym terminie i nie usprawiedliwili swojej nieobecności, zostało wyznaczone na 22.02.2017 (środa) na godz. 12-13,30 pok. 11 bud. J. Prawo do zaliczenia ustnego mają wyłącznie obcokrajowcy studiujący na obecnym I roku (a więc takie osoby, dla których rok akademicki 2016/2017 jest pierwszym rokiem studiów na UEW) - obcokrajowcy na wpisach warunkowych zaliczają część wykładową w formie testu (patrz termin podany poniżej).

ZALICZENIE POPRAWKOWE Z WYKŁADU ITI
UWAGA STUDENCI I roku LS Wydziału Nauk Ekonomicznych (wszystkie grupy kierunków polskojęzycznych): Informuję, że zaliczenie poprawkowe z części wykładowej przedmiotu Informatyka (Technologie informacyjne) odbędzie się w dniu 22.02.2017 (środa) w godz. 10-11,30 w auli 1 bud. CKU. Termin został uzgodniony z Dziekanatem WNE I Działem Nauczania UEW. Zaliczenie będzie miało formę testową analogicznie jak w I terminie, tj. w dniu 6.12.2016. Będzie tylko jeden ciąg, a więc proszę o punktualne przybycie. Proszę pamiętać o posiadaniu przy sobie podczas zaliczenia testowego czarnych flamastrów (pisaków) do wypełniania kart testowych oraz legitymacji studenckich.

Informuję też, że wszystkie informacje organizacyjne dotyczące części wykładowej przedmiotu ITI (harmonogramy, zasady zaliczania, sylabusy, informacja o procedurze uznawania tzw. trwałego dorobku studenta itd.) są dostępne na stronach kursu wykładowego z ITI na stronach ePortalu pod adresem https://eportal.ue.wroc.pl/.Kurs nazywa się Informatyka / Technologie Informacyjne (LS1) - dr M. Dyczkowski (skrócona nazwa kursu MD-LS1-ITI) i można go znaleźć w kategorii kursy indywidualne. Kurs jest dostępny dla wszystkich studentów (zapisanie się na kurs nie wymaga klucza).

ZALICZENIE POPRAWKOWE Z LABORATORIUM Z ITI
UWAGA/WAŻNE: Zaliczenia poprawkowe z części laboratoryjnej ITI dla osób z grup 1E, 2E, 3E, 4E, 5FiR, 6FiR, 7FiR, 8FiR, 15MSG, 16MSG, 17MSG, 18MSG i 19MSG, które nie uzyskały w terminie podstawowym pozytywnego zaliczenia będą w dniu 23.02.2017 (czwartek) w godz. 10-14 w lab. 105 bud. CKU. Listy osób oraz zakres zaliczeń poprawkowych zostały podane na stronach kursu ITI w plikach z wynikami „dopytek”/zaległych testów. Szczegółowy harmonogram godzinowy zaliczeń poprawkowych jest umieszczony na stronach kursu laboratoryjnego (ostatni temat) na ePortalu. W przypadku jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt mailowy (wyłącznie ze studenckich kont pocztowych).

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB oraz ZPIN na II roku MS/IiE):
Wpisy zaliczeń oraz ocen z egzaminów realizowane są na bieżąco w systemie USOS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt mailowy i/lub osobisty podczas moich konsultacji.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem