dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. J, pok. 11

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 376
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE/DYŻURY W OKRESIE SESJI oraz w WAKACYJNYM OKRESIE POZAURLOPOWYM - pok. 11 bud. J:
ŚRODA 10-12.
Dyżury są zaplanowane w następujących dniach: 28.06, 5.07, 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 20.09

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; czasowo - podczas remontu budynku Z - pokój 11 bud. J) albo na mój adres mailowy (wyłącznie ze studenckich kont pocztowych).

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: brak

Urlop: 6-13.02.2017 (niestety już po:(), 14.08-15.09.

SEMINARIA DYPLOMOWE:
Seminarium dyplomowe (III rok LNZ ZIF IwB, licencjat niestacjonarny):
Seminarzystów studiów niestacjonarnych informuję, że seminaria w semestrze letnim 2016/2017 (zarazem ostatnim semestrze seminarium) odbywają się - zgodnie z naszymi ustaleniami - w wybranych przez dyplomantów terminach przesłanych im mailem i/lub zarezerwowanych na seminaria w internetowym planie zajęć (terminy wraz z zakresem pracy wymaganym do uzyskania zaliczenia zostały rozesłane wszystkim zainteresowanym na ich studenckie adresy e-mail) oraz elektronicznymi kanałami komunikowania się. W sytuacjach wątpliwych i/lub w przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.

KOMUNIKATY:

UWAGA STUDENCI II ROKU LS (licencjat stacjonarny):
Informuję, że EGZAMIN POPRAWKOWY z przedmiotu Zarządzanie projektami IT był wyznaczony przez Dziekanat ZIF (w uzgodnieniu ze mną) w dwóch terminach:
termin I - poprawka "przedterminowa" - 7.07.2017 (piątek) na godz. 10,00 pok. 11 bud. J (jest to termin dla tych, którzy chcą zdać egzamin poprawkowy jak najwcześniej),
termin II - poprawka "termin podstawowy" - 15.07.2017 (sobota) godz. 10,00 pok. 11 bud. J (termin w czasie sesji poprawkowej).
Dodatkowo informuję, że do Państwa dyspozycji był jeszcze termin w dniu 8.07.2017 (sobota) pok. 11 bud. J (termin poprawkowy wyznaczony dla studentów niestacjonarnych - dostępny dla osób, które nie mogą być na egzaminie 7.07 albo 15.07 - w takim przypadku proszę o wcześniejszy mail).
Egzamin poprawkowy we wszystkich terminach miał formę ustną (wybór pytań z listy).
Przypominam też, że - zgodnie z Regulaminem studiów - aby przystąpić do egzaminu (także poprawkowego) należało wcześniej uzyskać pozytywne zaliczenia z ćwiczeń i z laboratorium.
W związku z powyższym informuję, że sesja poprawkowa została w dniu 16.07.2017 ZAKOŃCZONA. Wszystkie wystawione oceny zostały wpisane do systemu USOS.

UWAGA STUDENCI II ROKU LNZ (licencjat niestacjonarny) KIERUNEK IwB:
Informuję, że EGZAMIN POPRAWKOWY z przedmiotu Zarządzanie projektami IT był wyznaczony przez Dziekanat ZIF (w porozumieniu ze mną) na 8.07.2017 (sobota) na godz. 10 (do około 12) pok. 11 bud. J. Dodatkowo - w przypadku, gdyby nie mogli Państwo być na egzaminie poprawkowym w wyznaczonym terminie - to prosiłem o przybycie na któryś z dwóch terminów poprawkowych wyznaczonych dla studentów stacjonarnych (patrz wpis powyżej) - w takim przypadku, proszę o wcześniejszy mail.
Przypominam, tym wszystkim, którzy nie spełnili tego warunku w terminie podstawowym, że aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć - zgodnie z Regulaminem studiów - pozytywne zaliczenia z ćwiczeń i z laboratorium. Egzamin miał formę ustną (wybór pytań z listy).
W związku z powyższym informuję, że sesja poprawkowa została w dniu 16.07.2017 ZAKOŃCZONA. Wszystkie wystawione oceny zostały wpisane do systemu USOS.

UWAGA STUDENCI II ROKU LNZ (licencjat niestacjonarny) KIERUNEK IwB:
Informuję, że egzamin (termin podstawowy) z przedmiotu Zarządzanie projektami IT odbył się 24.06.2017. Wyniki egzaminu są dostępne na stronie kursu wykładowego z przedmiotu na ePortalu.

UWAGA STUDENCI II ROKU LS (licencjat stacjonarny) KIERUNEK IwB:
Informuję, że egzamin (termin podstawowy) z przedmiotu Zarządzanie projektami IT odbył się 28.06.2017. Wyniki egzaminu są dostępne na stronie kursu wykładowego z przedmiotu na ePortalu.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZIT na II roku LS/LNZ IwB, EPI na II roku MS/IwB i MNZ/IwB):
Wpisy zaliczeń oraz ocen z egzaminów realizowane są na bieżąco w systemie USOS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt mailowy i/lub osobisty podczas moich konsultacji.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem