dr Mirosław Dyczkowski

Katedra Technologii Informacyjnych
St. wykładowca ze stopniem dr
bud. Z, pok. 617

Kontakt:
E-mail:  
Tel.:   71 36 80 380
Fax:   71 36 80 376

Informacje / konsultacje:
KONSULTACJE: Semestr letni 2013-2014.
Środa 10-11 i 13-14 (uwaga: ten termin obowiązuje od 16.04.2014 do końca semestru).

DYŻUR (seminaria KTI i IIE):
Środa godz. 11-13 (w tym czasie jest seminarium KTI, a więc nie jestem dostępny dla studentów; kontakt możliwy wyłącznie poprzez Sekretariat KTI). Uwaga: ten termin obowiązuje od 16.04.2014.

W semestrze letnim 2013/2014 jestem dostępny w terminach konsultacji, bezpośrednio przed i po dyżurze (seminarium) KTI oraz w terminach zajęć. Szczegółowy terminarz moich zajęć jest dostępny w internetowym planie zajęć. Najlepiej obejrzeć go poprzez zakładkę Pracownicy (wybierając mnie z dostępnej listy) w widoku kalendarz (w tym widoku są dostępne szczegółowe daty poszczególnych zajęć).

W pozostałych terminach kontakt poprzez Sekretariat KTI (tel/fax 71/3680376; e-mail: zi_ti@ue.wroc.pl; pokój 616 Z) albo na mój adres mailowy.

Planowane wyjazdy służbowe (konferencyjne, dydaktyczne itp.) w najbliższym okresie: 22-25.05.2014.

Urlop: dopiero w II połowie 2014 roku:(

KOMUNIKATY:

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

Egzamin z przedmiotu EKONOMIKA SYSTEMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH (BSPI) dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku IwB (grupy 10, 11 i 12) w sesji podstawowej odbędzie się 6 maja 2014 (wtorek) w godz. 9,45-10,30 w sali 213 Z. Egzamin będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru.

Egzamin z przedmiotu EKONOMIKA SYSTEMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH (BSPI) dla III roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku IwB (grupa 7) w sesji podstawowej odbędzie się 17 maja 2014 (sobota) w godz. 12-13 w sali 307 bud. A. Egzamin będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru.

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (dotyczy przedmiotów ITI na I roku LS/NE, ZPI na III roku LS/IwB i LNZ/IwB, EPI na na II roku MS/IiE):
Wpisy zaległych zaliczeń oraz ocen z egzaminów można uzyskać w czasie moich konsultacji i/lub dyżurów (patrz informacje na tej stronie). Można także zostawić indeksy/karty do wpisów w sekretariacie KTI i tam je po wpisaniu ocen odebrać. Przypominam, aby dostarczać indeksy i karty, gdyż tylko wtedy mogę zgodnie z regulaminem studiów wpisać oceny.
Proszę pamiętać, że aby uzyskać wpisy poprawkowe i/lub komisyjne trzeba wypełnić odpowiednią część karty (zaliczenia/egzaminy poprawkowe/komisyjne).

EUACFA InstituteCentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij