Важливі показники

Університет володіє 31 корпусами, де працює адміністрація, відбувається навчальний процес (лекції, лабораторні роботи, спортивні заняття), проводиться науково-дослідницька діяльність.

Студентські аудиторії обладнані найсучаснішою аудіовізуальною апаратурою, у деяких з них встановлено мультімедійні системи для проведення телеконференції.

Науковий потенціал вузу становлять: 54 професори наук, 72 професори Економічного університету, 361 ад’юнктів і асистентів, 168 інструкторів і викладачів іноземних мов (дані за грудень 2012р.)

В університеті навчається 15 000 студентів.

Фонд бібліотеки налічує більше 400 000 примірників, до його складу входять традиційні книги (з цього 200 000 знаходяться у ресурсах вільного доступу) і 36 000 е-книжок.

© 2019 Економічний університет у Вроцлаві
близько
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand