Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w kadencji 2020-2024

prof_cibis Edmund Cibis urodził się w 1955 r. w Naczęsławicach.
Studia ukończył w 1980 r. na  Politechnice Wrocławskiej, jest absolwentem matematyki stosowanej. Doktorat obronił w 1987 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (technologia i chemia żywności). Habilitacje uzyskał w 2005 r. na Akademii Rolniczej w Poznaniu (technologia żywności i żywienia). Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2012 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze: technologia żywności i żywienia, biotechnologia środowiska. Był wykonawcą, głównym wykonawcą lub kierownikiem w dziesięciu projektach badawczych, w tym w trzech finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Opublikowany dorobek naukowo-badawczy liczy około 110 pozycji autorskich i współautorskich.
Wypromował dwóch doktorów.
Stypendia i staże zagraniczne: Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy/NRD (1988); Uniwersytet w Hanowerze (1992)

Funkcje w uczelni:
  • zatrudnienie od 1980 r.; obecnie Instytut Chemii i Technologii Żywności, Katedra Inżynierii Bioprocesowej
  • prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (2008-2012)
  • prorektor ds. dydaktyki (2012-2016)
Funkcje środowiskowe: członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Odznaczenia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Nagrody Rektora (8 razy)
Hobby: turystyka górska
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem