Zasady ewaluacji i rekomendacje dla pracowników

Ewaluacja jest centralnym punktem zreformowanego sytemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Od przyznanej w wyniku ewaluacji kategorii naukowej zależy pozycja podmiotu w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jego prawa do m.in. kształcenia studentów i doktorantów, nadawania stopni naukowych czy pozyskiwania środków na działalność naukową i dydaktyczną z subwencji.

Nowy model ewaluacji – zasady i kryteria oceny

Ewaluacja w dziedzinach HST (dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości)
Ewaluacja w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych (dyscypliny nauki chemiczne oraz technologia żywności i żywienia)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem