Zasady ewaluacji i rekomendacje dla pracowników

Ewaluacja jest centralnym punktem zreformowanego sytemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Od przyznanej w wyniku ewaluacji kategorii naukowej zależy pozycja podmiotu w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jego prawa do m.in. kształcenia studentów i doktorantów, nadawania stopni naukowych czy pozyskiwania środków na działalność naukową i dydaktyczną z subwencji.

Nowy model ewaluacji

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik MNiSW
Podstawowe zasady ewaluacji – prezentacja MNiSW


Rekomendacje dla pracowników

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że opublikujemy szczegółowe rekomendacje dla pracowników po ogłoszeniu przez MNiSW rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Już dziś jednak wiadomo, że nowy model ewaluacji stawia na jakość publikacji mierzoną prestiżem czasopisma lub wydawcy monografii i na współpracę wieloośrodkową oraz nakłada obowiązki publikacyjne na każdego pracownika prowadzącego działalność naukową zatrudnionego w podmiocie.
Zgodnie z zapowiedzią MNiSW opublikuje rozporządzenie w grudniu 2018 roku.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem