Aktualności

13.12.2018
Dnia 3.12.2018 mocą Zarządzenia Rektora nr 94/2018 została powołana na UEW Komisja Rektorska ds. Opracowania Projektu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład Komisji Rektorskiej wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Kaleta - przewodniczący, prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. dr hab. Bogusława Drelich - Skulska, dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE, prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet, prof. dr hab. Czesław Zając, dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE, dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE, dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE, dr Janusz Kaspryszyn, mgr Artur Bugaj.
Zgodnie z Ustawą 2.0 nowy statut UEW wchodzi w życie 1.10.2019.

13.12.2018
Dnia 10.12.2018 odbyło się spotkanie władz uczelni z pracownikami UEW. Podczas spotkania JM Rektor prof. A. Kaleta przedstawił kierunki zmian organizacyjnych na uczelni, które odpowiadają na wyzwania stojące przed UEW w związku z wdrażaniem reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Po prezentacji, na pytania pracowników odpowiadali: JM Rektor prof. A. Kaleta oraz Prorektor ds. nauki prof. J. Niemczyk. Prezentacja ze spotkania została rozesłana do wszystkich pracowników Komunikacją Wewnętrzną. Uwagi i pytania dotyczące proponowanych zmian prosimy zgłaszać na adres rektor@ue.wroc.pl

15.11.2018
MNiSW opublikowało projekt listy czasopism wraz z przypisanymi do czasopism dyscyplinami. Lista w formacie .xlsx do pobrania tutaj. Komunikat MNiSW w sprawie konsultacji projektu przypisania dyscyplin do czasopism.

15.11.2018
MNiSW opublikowało Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat MNiSW na temat zasad sporządzania wykazów. Rozporządzenie do pobrania tutaj

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem