Studia stacjonarne 1 i 2 stopnia

Aktualności

Studenci III roku – grupy spożywcze

Od dnia 05.06.2017 od godz. 9:00 do dnia 9.06.2017 do godz. 15:00 będą uruchomione zapisy w systemie USOS-web na przedmiot “Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego”. 
UWAGA: Zapisy dotyczą tylko studentów grup spożywczych.
Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć:
http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ie/zarzadzenia_dziekana/3_ue_zarzadzenie_przedmioty_specjalizacyjne_23.04.2017.pdf

Realizacja przedmiotu – semestr zimowy 2017/18.

O wyborze danej specjalizacji decyduje kolejność zapisów. Ilość miejsc jest ograniczona do 28 osób.
 
UWAGA
studenci I roku stacjonarnych studiów magisterskich


ZAPRASZAMY STUDENTÓW/STUDENTKI
do udziału w projektach stażowych Uniwersytetu Ekonomicznego,
zakładających realizację 3-miesięcznych staży w oparciu o Program Stażu zgodny z efektami kształcenia na wybranych kierunkach studiów 2. stopnia. Zasady rekrutacji, terminy oraz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dla studentów Wydziału IE dostępne są tutaj.
 
dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych,prof. UE
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
Ważne informacje dla studentów 1 roku

Link do Uczelnianego Regulaminu Studiów
Napisz do dziekana

Jeżeli masz uwagi dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (punktualność, jakość prowadzonych zajęć) oraz doskonalenia jakości obsługi administracyjnej wyślij anonimową informację do Dziekana. Kliknij tutaj.


Informacja o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – szczegóły: (informacje); (owu NNW)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem