Studia stacjonarne 1 i 2 stopnia

Aktualności

Drodzy studenci - dyplomanci

Zachęcam do kontynuowania nauki w ramach studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia, czyli w semestrze letnim 2017/2018.

Jednocześnie informuję, iż warunkiem niezbędnym do kontynuowania nauki na naszym Wydziale w ramach studiów II stopnia, jest elektroniczna rejestracja w systemie rekrutacji kandydatów (zakładka Rekrutacja na stronie internetowej UE).

Elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym zostanie uruchomiony 4 stycznia 2018 r.

Rejestracja w systemie elektronicznym jest możliwa przed złożeniem w Dziekanacie zaakceptowanej przez promotora pracy inżynierskiej.

Ponadto przypominam, iż niezbędnym warunkiem do kontynuowania nauki na studiach II stopnia jest złożenie sprawdzonej programem antyplagiatowym i zaakceptowanej przez promotora pracy inżynierskiej oraz pomyślne zdanie egzaminu dyplomowego inżynierskiego (obrona do 23.02.2018 r.).

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki


Studenci I roku – kurs „System Informacji Bibliotecznej - SIB”

Informacja o realizacji przedmiotu „System informacji bibliotecznej”
Terminy zajęć (spotkań) SIB dla poszczególnych grup administracyjnych
   
UWAGA
studenci I roku stacjonarnych studiów magisterskich


ZAPRASZAMY STUDENTÓW/STUDENTKI
do udziału w projektach stażowych Uniwersytetu Ekonomicznego,
zakładających realizację 3-miesięcznych staży w oparciu o Program Stażu zgodny z efektami kształcenia na wybranych kierunkach studiów 2. stopnia. Zasady rekrutacji, terminy oraz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dla studentów Wydziału IE dostępne są tutaj.
 
dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych,prof. UE
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
Ważne informacje dla studentów 1 roku

Link do Uczelnianego Regulaminu Studiów
Napisz do dziekana

Jeżeli masz uwagi dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (punktualność, jakość prowadzonych zajęć) oraz doskonalenia jakości obsługi administracyjnej wyślij anonimową informację do Dziekana. Kliknij tutaj.


Informacja o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – szczegóły: (informacje); (OWU)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem