Studia stacjonarne 1 i 2 stopnia

Aktualności

Godziny dziekańskie

W związku z żałobnym posiedzeniem Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęconemu uczczeniu pamięci prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Urbana, dr. h.c., Dziekan Wydziału ogłasza w dniu 16 listopada godziny wolne od zajęć (włącznie z ćwiczeniami laboratoryjnymi) od 11:00 do 13:00 dla studentów wszystkich lat studiów

Zajęcia humanistyczne

Zajęcia z przedmiotów: Historia Gospodarcza (wykład i ćwiczenia), Filozofia (wykład i ćwiczenia) i Psychologia (ćwiczenia) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, dla wszystkich grup rozpoczynają się od 20 listopada.

Zapisy na przedmioty humanistyczne

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO SEMESTRU STUDIÓW I STOPNIA

Zgodnie z nowymi planami studiów pierwszego stopnia (cykl 2017-2021), studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są wybrać i zrealizować, w ciągu 7 semestrów studiów 2 przedmioty humanistyczne (spośród 4) w wymiarze:

•    studia stacjonarne – W 15 godz. + Ćw. 15 godz.

•    studia niestacjonarne – W 16 godz.

Terminy zapisów:

•    dla studentów studiów niestacjonarnych: od 03.11. do 12.11.

•    dla studentów studiów stacjonarnych: od 06.11. do 12.11.

Zapisy na te przedmioty będą uruchamiane w każdym semestrze.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA

Zgodnie z nowymi planami studiów drugiego stopnia (cykl 2017-2019), studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są wybrać i zrealizować, w ciągu 2 semestrów studiów 1 przedmiot humanistyczny (spośród 4) w wymiarze:

•    studia stacjonarne – W 15 godz. + Ćw. 15 godz.

•    studia niestacjonarne – W 16 godz.

Terminy zapisów:

•    dla studentów studiów niestacjonarnych: od 03.11. do 12.11.

•    dla studentów studiów stacjonarnych: od 06.11. do 12.11.

Zapisy na te przedmioty będą uruchamiane w każdym semestrze.

Studenci I roku – kurs „System Informacji Bibliotecznej - SIB”

Informacja o realizacji przedmiotu „System informacji bibliotecznej”
Terminy zajęć (spotkań) SIB dla poszczególnych grup administracyjnych
   
UWAGA
studenci I roku stacjonarnych studiów magisterskich


ZAPRASZAMY STUDENTÓW/STUDENTKI
do udziału w projektach stażowych Uniwersytetu Ekonomicznego,
zakładających realizację 3-miesięcznych staży w oparciu o Program Stażu zgodny z efektami kształcenia na wybranych kierunkach studiów 2. stopnia. Zasady rekrutacji, terminy oraz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dla studentów Wydziału IE dostępne są tutaj.
 
dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych,prof. UE
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
Ważne informacje dla studentów 1 roku

Link do Uczelnianego Regulaminu Studiów
Napisz do dziekana

Jeżeli masz uwagi dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (punktualność, jakość prowadzonych zajęć) oraz doskonalenia jakości obsługi administracyjnej wyślij anonimową informację do Dziekana. Kliknij tutaj.


Informacja o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – szczegóły: (informacje); (owu NNW)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem