Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Jednostka nadrzędna: Instytut Nauk Ekonomicznych

Kontakt:

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, budynek D, pok. 128

tel. (071) 36 80 421, faks (071) 36 80 411, e –mail: ie_ade@ue.wroc.pl

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek, pok. 104 D, tel. – 421,

e-mail: stefan.wrzosek@ue.wroc.pl

Sekretariat:

mgr Halina Pruchniewicz, pok. 128 D, tel. – 421,

e-mail: halina.pruchniewicz@ue.wroc.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

dr inż. Robert Golej - adiunkt, pok. 125 D, tel. – 418, e-mail: robert.golej@ue.wroc.pl,

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE – profesor nadzwyczajny, pok. 125 D, tel. – 418, e-mail: grzegorz.michalski@ue.wroc.pl

dr Piotr Paszko - adiunkt, pok. 126 D, tel. – 429, e-mail: piotr.paszko@ue.wroc.pl,

dr Katarzyna Prędkiewicz - adiunkt, pok. 127 D, tel. – 419, e-mail: katarzyna.predkiewicz@ue.wroc.pl,

dr inż. Hanna Sikacz – adiunkt, pok. 127 D, tel. – 419, e-mail: hanna.sikacz@ue.wroc.pl,

dr Adam Węgrzyn – adiunkt, pok. 126 D, tel. – 429, e-mail: adam.wegrzyn@ue.wroc.pl.

Profil badawczy:

Katedra prowadzi prace badawcze w kilku kierunkach. Są to m.in.:

W konkretnych przedsięwzięciach realizowanych w ostatnim okresie skupiono się zwłaszcza na:

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje wykłady, seminaria, ćwiczenia oraz laboratoria komputerowe z takiego zakresu jak: zarządzanie finansami, analiza finansowej, analiza i diagnostyka ekonomiczna działalności podmiotów gospodarczych, a także zarządzanie projektami. Zajęcia prowadzone są na wszystkich formach studiów na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych z następujących przedmiotów:

Zajęcia są zorientowane na opracowanie metod analizy i rachunku ekonomicznego służących ocenie przedsiębiorstw, diagnozowaniu ich stanu i przygotowaniu decyzji.

Katedra prowadzi zajęcia również w systemie e-learning.

Kadra naukowa Katedry przygotowana jest także do prowadzenia warsztatów praktycznych w zakresie (oprócz szkoleń wyżej wymienionych):

Dorobek Katedry:

Wspólny dorobek Katedry obejmuje:

Katedra angażuje się również w organizację konferencji naukowych. Ostatnim przedsięwzięciem jest organizacja kolejnej z cyklu konferencji „Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa”.

Oferta dla praktyki gospodarczej:

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami. Katedra utrzymuje rozległe kontakty z praktyką życia gospodarczego i społecznego przede wszystkim w formie:

Pracownicy Katedry specjalizują się w realizacji następujących opracowań:

Pracownicy Katedry wzbogacają indywidualnie swoje doświadczenia we współpracy z różnymi podmiotami. W związku z powyższym z pracownikami Katedry można się dodatkowo kontaktować w sprawie szczególnych takich zleceń jak (oprócz wyżej wymienionych):

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem