Katedra Chemii Bioorganicznej

Instytut Chemii i Technologii Żywności
Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kontakt
ie_chb@ue.wroc.pl
budynek C, ul Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Jadwiga Lorenc, prof. UE, C-211, Tel. 071 36 80 302

Profil badawczy

Katedra prowadzi badania naukowe z zakresu syntezy oraz właściwości fizykochemicznych związków organicznych, bioorganicznych oraz ich kompleksów z jonami metali. Główną specjalizacją Katedry jest fizykochemia związków heterocyklicznych, których badania zainicjowali profesorowie Zofia i Tadeusz Talikowie wiele lat temu. Katedra należy do czołowych w kraju ośrodków zajmujących się chemią pirydyny i jej pochodnych. Obecnie realizowany w Katedrze program obejmuje następujące zagadnienia:
Tematy badawcze realizowane przez Katedrę mają ścisłe powiązanie z nauką światową. Prowadzone są w ramach dwu europejskich centrów doskonałości, zajmujących się technicznymi zastosowaniami materiałów fotonicznych oraz nowymi technologiami do celów optycznych. Prace Katedry publikowane są w wiodących czasopismach międzynarodowych, wchodzących w skład listy filadelfijskiej.

Istotne wydarzenia z życia Katedry

Początki istnienia Katedry sięgają roku 1955. Wówczas w Katedrze Chemii Wydziału IE wydzielony został Zespół Chemii Organicznej. Jego kierownikiem został mgr inż. Tadeusz Talik. W tym roku rozpoczęto wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Organicznej. W 1957 roku wprowadzono do planu studiów ćwiczenia laboratoryjne z technologii środków spożywczych, a w 1958 r. wykłady i ćwiczenia z chemii żywności. W 1958 r. powołano w Katedrze Chemii AE Zakład Chemii Organicznej pod kierunkiem mgr inż. Tadeusza Talika.
W 1991 r. w ramach wydziału powołano Katedrę Chemii Organicznej. W latach 1991 – 1993 kierownikiem katedry był prof. dr hab. inż. Tadeusz Talik, a w latach 1993 – 1999 dr hab. inż. Aniela Puszko. Od 2000 r. do 2012 r. kierownikiem katedry był prof. zw. dr hab. Jerzy Hanuza. Od września 2012 r. funkcję kierownika katedry pełni dr hab. inż. Jadwiga Lorenc.

Pracownicy Katedry


 

  Imię nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

e-mail

Prof. zw. dr hab. Jerzy Hanuza

profesor

C-210

3672607,

3680299

jerzy.hanuza@ue.wroc.pl

dr hab. inż. Jadwiga Lorenc

profesor UE

C-211

3680302

jadwiga.lorenc@ue.wroc.pl

dr inż. Maria Wandas

adiunkt

C-201

3680303

maria.wandas@ue.wroc.pl

dr inż. Edyta Kucharska

adiunkt

C-218

3680617

edyta.kucharska@ue.wroc.pl

dr Patrycja Godlewska

adiunkt

C-218

3680617

patrycja.godlewska@ue.wroc.pl

dr Lucyna Dymińska

adiunkt

C-221

3680299

lucyna.dyminska@ue.wroc.pl

dr Iwona Bryndal

adiunkt

C-203

3680301

iwona.bryndal@ue.wroc.pl

dr Wojciech Sąsiadek

adiunkt

C-219

3680297

wojciech.sasiadek@ue.wroc.pl

dr Jacek Michalski

adiunkt

C-219

3680297

jacek.michalski@ue.wroc.pl

mgr Adam Zając

asystent

C-220

3680675

adam.zajac@ue.wroc.pl

mgr inż. Wojciech Syska

Pracownik inżynieryjno-techniczny

C-209

3680298

wojciech.syska@ue.wroc.pl

mgr inż. Paulina Ropuszyńska-Robak 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

C-220

3680675

paulina.ropuszynska-robak@ue.wroc.pl

Działalność dydaktyczna Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i ćwiczenia laboratoryjne w zakresie przedmiotów:
oraz Koło Chemiczne

Dorobek Katedry

Wybrane publikacje:

 1. Michalski J., Kucharska E., Sąsiadek W., Lorenc J., Hanuza J.
  Journal of Molecular Structure,1123 (2016) 80-91
  Excited states of selected hydrazo-compounds on the example of 5-nitr0-2-(2-phenylhydrazinyl)pyridine and its 3-, 4,- or 6-methyl isomers
 2. Michalski J., Kucharska E., Sąsiadek W., Lorenc J., Hanuza J.
  Journal of Molecular Structure,1123 (2016) 80-91
  Excited states of selected hydrazo-compounds on the example of 5-nitr0-2-(2-phenylhydrazinyl)pyridine and its 3-, 4,- or 6-methyl isomers
 3. Kucharska E., Bryndal I., Lis T., Lorenc J., Hanuza J.
  Vibrational Spectroscopy, 83 (2016) 70-77
  Influence of methyl and nitro group substitutions on the structure and vibrational characteristics of the hydrazo-bridge in 6,6’-dimethyl-3,3’,5,5’-tetranitro-2,2’-hydrazobipyridine.
 4. Bryndal I., Kucharska E., Wandas M., Lorenc J., Hermanowicz K., Mączka M., LIs T., Marchewka M., Hanuza J.
  Spectrochmica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spoctroscopy, 117 (2014)434-441
  Comprehensive physicochemical studies of a new hybrid material: 2-amino-4-methyl-3-nitropyridinium hydrogen oxalate.
 5. Bryndal I.,Marchewka M., Wandas M., Sąsiadek W., Lorenc J., LIs T., Dymińska L., Kucharska E., Hanuza J.
  Spectrochmica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spoctroscopy, 123 (2014) 324-351
  The role of hydrogen bonds in the crystals of 2-amino-4-methyl-5-nitropyridinium trifluoroacetate monohydrate and 4-hydroxybenzenesulfonate – X-ray and spectroscopic studies.
 6.  Godlewska P., Janczak J., Kucharska E., Hanuza J., LOrenc J., Michalski J., Dymińska L., Węgliński Z.
  Spectrochmica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spoctroscopy, 120 (2014) 304-313
  Structure, vibrational spectra and DFT characterization of the intra- and intermolecular interactions in 2-hydroxy-5-methylpyridine-3-carboxylic acid – Normal modes of the eidht-membered HB ring.
 7. Michalski J., Kucharska E., Sąsiadek W., Lorenc J., Hanuza J.
  Spectrochmica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spoctroscopy, 112 (2013) 263-275
  Intra- and intermolecular hydrogen bonds, conformation and vibrational characteristics of hydrazo-group in 5-nitro-2(2-phenylhyrdazinyl)pyridine and its 3-, 4- and 6-methyl isomers
 8. Lorenc J.,
  Vibrational Spectroscopy, 61 (2012) 112-123
  Dimeric structure and hydrogen bonds in 2-Nethylamino-5-methyl-4-nitro-pyridine studied by XRD, IR and Raman methods and DFT calculations.
 9. Lorenc J., Hanuza J., Janczak J.
  Vibrational Spectroscopy, 59 (2012) 59-70
  Structural and vibrational study of 3- or 5-methyl substituted 2-N-ethylamino-4-nitropyridine N-oxides
 10. Bryndal I., Kucharska E., Sąsiadek W., Wandas M., Lis T., Lorenc J., Hanuza J.
  Spectrochmica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spoctroscopy, 96 (2012) 952-962
  Molecular and crystal structures, vibrational studies and quantum chemical calculations of 3 and 5-nitroderivatives of 2-amino-4-methylpyridine.
 11. Lorenc J., B. Palasek, J. Hanuza, M. Mączka, A. Waśkowska
  Journal of Raman Spectroscopy, 40(3) (2009) 323 – 334

  Rotational disorder in 2-piperydyl-5-nitro-6methylpyridine: structural phase transition and its vibrational characteristics.
 12. D. Mizer, L. Macalik, P. E. Tomaszewski, R. Lisiecki, P. Godlewska, A. Matraszek, I. Szczygieł, M. Zawadzki, J. Hanuza
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 9 (2009) 1 – 6

  Structural and optical properties of nano-sized K3Nd(PO4)2:Yb3+ orthophosphate.
 13. H. Ciurla, J. Hanuza, T. Talik, Z. Talik, M. Korabik and J. Mroziński
  Materials Science Poland, 27 (2009) 5 – 21

  Vibrational spectra, electronic excited states and magnetic properties of the copper(II) ion in alkylaminoacetylurea complexes.
 14. M. Wróbel-Kwiatkowska, J. Szopa, L. Dymińska, M. Mączka, J. Hanuza
  Journal of Molecular Structure, 920 (2009) 214 – 219

  Spectroscopic characterization of genetically modified flax fibres ehanced with poly-3-hydroxybutyric acid.
 15. M. Wróbel-Kwiatkowska, M. Żuk, J. Szopa, L. Dymińska, M. Mączka and J. Hanuza
  Spectrochimica Acta, A 73 (2009) 286 – 294

  Poly-3-hydroxy butyric acid interaction with the transgenic flax fibers: FTIR and Raman spectra of the composite extracted from a GM flax.
 16. J. Hanuza, M. Mączka, J. Lorenc, A. A. Kaminskii, L. Bohaty, P. Becker
  Spectrochimica Acta A 71 (2009) 68 – 72

  Polarised IR and Raman spectra of non-centrosymmetric Na3Li(SeO4)2 x 6H2O crystal – a new Raman laser material.
 17. W. Jungowska-Hornowska, L. Macalik, R. Lisiecki, P. Godlewska, A. Matraszek, I. Szczygieł, J. Hanuza
  Materials Chemistry and Physics 117 (2009) 262 – 267

  Luminescence and vibrational characteristics of the submicro crystals of lanthanum orthophosphates and metaphosphates codoped with Er3+ and Yb3+ ions.
 18. J. Szopa, M. Wróbel-Kwiatkowska, A. Kulma, M. Żuk, K. Skorkowska-Telichowska, L. Dymińska, M. Mączka, J. Hanuza, J. Żebrowski, M. Presiner
  Composites Science and Technology 69 (2009) 2438 – 2446

  Chemical composition and molecular structure of fibres from transgenic flax producing polyhydroxybutyrate, and mechanical properties and platelet aggregation of composite materials containing these fibres.
 19. M. Wróbel-Kwiatkowska, K. Skórkowska-Telichowska, L. Dymińska, M. Mączka, J. Hanuza, J. Szopa
  Biotechnology Progress 25 (2009) 1489 –1498

  Biochemical, Mechanical and Spectroscopic Analyses of Genetically Engineered Flax Fibres Producing Bioplastic poly-
  b-Hydroxybutyrate.
 20. J. Lorenc, I. Bryndal, M. Marchewka, W. Sasiadek, T. Lis, J. Hanuza
  Journal of Raman Spectroscopy, 39 (2008) 569 – 581

  Crystal
  and molecular structure of 2-aminopyridinium-4-hydroxybenzenosulfonate – IR and Raman spectra,  DFT calculations and physicochemical properties.
 21. J. Lorenc, I. Bryndal, M. Marchewka, E. Kucharska, T. Lis and J. Hanuza
  Journal of Raman Spectroscopy, 39 (2008) 863 – 872

  Crystal
  and molecular structure of 2-amino-5-chloropyridinium hydrogen selenate - its IR and Raman spectra, DFT calculations and physicochemical properties.
 22. J. Lorenc, L. Dymińska, Z. Talik, J. Hanuza, M. Mączka, A. Waśkowska, L. Macalik
  Journal of Raman Spectroscopy 39 (2008) 1 – 15

  Vibrational spectra, X-ray and molecular structure of 1H- and 3H imidazo[4,5]pyridine and their methyl derivatives – DFT quantum chemical calculations.
 23. A. Matraszek, L. Macalik, I. Szczygieł, P. Godlewska, P. Solarz and J. Hanuza
  Journal of Alloys and Compounds 451 (2008) 254 – 257

  Luminescence and electronic absorption studies of submicro-dimensional cerium ortho- and metaphosphates doped with Eu3+ ions.
 24. P. Godlewska, L. Macalik and J. Hanuza
  Journal of Alloys and Compounds 451 (2008) 236 – 239

  Emission spectra of the sol-gel glass doped with europium(III) complexes with picolinic acid N-oxide - a new UV-light sensors.
 25. M. Wandas, J. Lorenc, E. Kucharska, M. Mączka, J. Hanuza
  Journal of Raman Spectroscopy, 39 (2008) 832 – 841

  Molecular structure and vibrational spectra of 3 (or 4 or 6)-methyl-5-nitro-2-pyridinethiones: FT-IR, FT-Raman and DFT quantum chemical calculations.
 26. K. Laihia, A. Puszko, E. Kolehmainen, J. Lorenc
  Journal of Molecular Structure, 889 (2008) 371 – 375

  Synthesis and NMR Characterization of seven new substituted pyridine N-oxides.
 27. J. Lorenc, L. Dymińska, A. F. A. Mohmed, J. Hanuza, Z. Talik, M. Mączka, L. Macalik
  Chemical Physics 334 (2007) 90 – 108

  Vibrational dynamics and molecular structure of 1H- and 3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine and its methyl-derivatives based on DFT chemical quantum calculations.
 28. W. Sąsiadek, E. Kucharska, J. Hanuza, M. Mączka, A. A. Kaminskii, H. Klapper
  Vibrational Spectroscopy 43 (2007) 165 – 176 

  IR and Raman studies and DFT quantum chamical calculations of the vibrational     levels for
  a-4-methylbenzophenone.
 29. I. Szczygieł, L. Macalik, E. Radomińska T. Znamierowska, M. Mączka,  P. Godlewska and J. Hanuza
  Optical Materials, 29 (2007) 1192 – 1205

  Luminescence, electronic absorption and vibrational IR and Raman studies of binary  and ternary cerium ortho-, pyro- and
  meta-phosphates doped with Pr3+ ions.
 30. A. Puszko, L. Wasylina, M. Pełczyńska, Z. Staszak, A. Adach, M. Cieślak-Golonka, M. Kubiak
  J. Inorg. Biochem. 101 (2007) 117 – 126

  Methyl-substituted 4-nitropyridine N-oxides as ligands:Structural, spectroscopic, magnetic and cytotoxic characteristics of copper (II) compexes.
 31. Ł. Gurzyński, A. Puszko, M. Makowski, L. Chmurzyński
  J. Chem. Thermodyn. 39 (2007) 309 – 315 

  A potentiometric study of (acid+base) equilibria in substituted 4-nitropyridine N-oxide systems in methanopl and dimethyl sulfoxide.
 32. Ł. Gurzyński, A. Puszko, M. Makowski, L. Chmurzyński
  J. Chem. Thermodyn. 39 (2007) 1272 – 1278

  Experimental and theoretical studies of solfent effects on the hydrogen bonds in homoconjugated cations of substituted 4-halo(Cl,Br) pyridine N-oxide derivatives. 
 33. Ł. Gurzyński, A. Puszko, L. Chmurzyński
  J. Chem. Thermodyn. 39 (2007) 1667 – 1674

  Basicity comparison for di-substituted 4-nitropyridine derivatives in polar non-aqueous media.
 34. Laihia, A. Puszko, E. Kolehmainen, J. Lorenc
  J. Mol. Struct., 831(2007) 203 – 208  

  1
  H,13Cand 15N NMR study of 2-alkylnitrosoamino-4-nitropyridines and N-oxides: An example on restricted inversion of sp3nitrogen.
 35. P. Godlewska, H. Ban-Oganowska, L. Macalik, J. Hanuza, W. Oganowski, S. Roszak and P. Lipkowski
  Journal of Molecular Structure, 782(1) (2006) 1 – 15

  Normal coordinate analysis and DFT calculations of the vibrational levels for lanthanide(III) complexes with 3-bromo-4-metoxy-2,6-lutidine N-oxide: LnCl3(3Br4CH3OC7H7NO)3  (Ln =
  Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy).
 36. Ł. Gurzyński, A. Puszko, A. Ostrzechowska, M. Makowski, L. Chmurzyński
  Journal of Chemistry and Thermodynamics, 38 (2006) 554 – 558

  Potentiometric studies of acid-base interactions in substituted 4-nitropyridine N-oxide systems.
 37. K. Laihia, A. Puszko, J. Linnanto, E. Kolehmainen
  Journal of Molecular Structure 783 (2006) 73 – 78

  1
  H, 13C and 15N NMR spectral and theoretical studies of some methyl and alkylamino derivatives of 40halopyridine N-oxides.
 38. J. Hanuza, M. Mączka, W. Sąsiadek, S. Roszak, P. Lipkowski, A. A. Kaminskii , E. Haussühl, J. Hulliger  and Al.-Agail Hussin
  Spectrochimica Acta 65 (2006) 969 – 984

  Polarized IR and Raman spectra and chemical quantum calculations for bis(guanidine) zirconium bis(nitrilotriacetate) hydrate single crystal [C(NH2)3]2{Zr[N(CH2COO)3]2}(H2O) – new  laser Raman converter.
 39. H. Ciurla,  J. Michalski,  J. Hanuza, M. Mączka, T. Talik and Z. Talik,
  Spectrochimica Acta, 64 (2006) 34 – 46.

  Molecular structure, IR and Raman spectra as well as DFT chemical calculations for alkylaminoacetylureas: vibrational characteristics of dicarbonylimide bridge. 
 40. K. Laihia, A. Puszko, E. Kolehmainen, J. Lorenc
  J. Mol. Struct. 831 (2006) 203 – 208

  1
  H,13C and 15 N NMR  study of alkylnitramino-4-nitropyridines and  N-oxides : an example on restricted inversion of sp3 nitrogen.  
 41. B. Poór, N. Michniewicz, M. Kallay, W.J.I. Buma, M. Kubinyi, A. Szemik –Hojniak, I. Deperasińska, A. Puszko, H. Zhang
  J. Phys. Chem. A. 110 (2006) 7086 – 7091

  Femtosecond studies of charge mediated proton transfer in 2-butylamino-6-methyl-4-nitropyridine N-oxide
 42. A. Szemik-Hojniak, I. Deperasińska, L. Jerzykiewicz, P. Sobota, M. Hojniak, A. Puszko, N. Haraszkiewicz, Gert van der  Zwan, P. Jacques
  J. Phys. Chem. A. 110 (2006) 10690 – 10698

  Crystal structure ,spectroscopic  and theoretical investigations of excited –state proton transfer in the doubly hydrogen –bonded dimer of 2-butylamino-6-methyl-4-nitropyridine N-oxide.
 43. L. Gurzyński, A. Puszko, M. Makowski, J. Makowska, L. Chmurzyński
  J. Chem. Termodynamics. 39 (2006) 309 – 315

  Potentiometric   and ab initio studies of acid-base interactions of substituted 4-halo(Cl,Br)pyridine N-oxide systems.

 

Wybrane konferencje

Pracownicy Katedry uczestniczą w następujących międzynarodowych konferencjach naukowych:

Przykładowe referaty:

 1. VII International Conference on f-elements, IcfE 7,
  Cologne
  , Germany, 23.08 – 27.08.2009
  L. Macalik, P. Tomaszewski, A. Matraszek, I. Szczygieł, P. Solarz, P. Godlewska, J. Hanuza

  Size effect on the phase transitions, structure and optical characterisation of pure and Pr3+ doped CePO4 nanocrystals”
 2. XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy EUCMOS 2008
  Opatija, Croatia, 31.08 – 5.09.2008

  E. Kucharska, W. Sąsiadek, H. Ban-Oganowska, M. Mączka, J. Hanuza

  „Synthesis, Molecular Structure, IR and Raman Spectra as well asDFT Quantum Chemical Calculations for N- thiocyanoacetylpiperidine and its Metyl Derivatives”
 3. XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy EUCMOS 2008
  Opatija, Croatia, 31.08 – 5.09.2008

  J. Lorenc, B. Palasek, J. Hanuza, M. Mączka, A. Wakowska

  „Rotational Disorder in 2-Piperidyl-5-nitro-6-methylpyridine: Structural Phase Transition and its Vibrational Characteristics”
 4. XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy EUCMOS 2008
  Opatija
  , Croatia, 31.08 – 5.09.2008
  Zając, M. Wandas, J. Hanuza

  “Synthesis, Molecular Structure and Vibrational Spectra of Bioactive Hybryd Materiale Composed on Chitosan, Sodium Alginate and 1,6-Hexamethylene-di(aminocarboxysulfonate)”
 5. XXI Inernational Conference on Raman Spectroscopy
  Brunel
  University, Uxbridge, West London , UK, 17.08 – 22.08. 2008
  J. Lorenc, I. Bryndal, W. Syska, M. Wandas, K. Hermanowicz, M. Marchewka, M. Mączka, T. Lis, J. Hanuza

  „Structure and vibrational properties of a novel hybrid material: 2-amino-4-methyl-3-nitropyridinium trifluoroacetate”
 6. IXth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY, Wrocław - Lądek Zdrój, Poland, 12 - 16 September 2007
  J. Lorenc, I. Bryndal, M. Marchewka, E. Kucharska
  , T. Lis and J. Hanuza
  “Crystal and Molecular Structure of 2-Amino-5-chloropyridinium Hydrogen Selenate - its IR and Raman Spectra, DFT Calculations and Physicochemical Properties”
 7. IXth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY, Wrocław - Lądek Zdrój, Poland, 12 - 16 September 2007
  L. Dymińska, Z. Talik, J. Hanuza
  , M. Mączka
  „IR and Raman Spectra, Vibrational Dynamics and Molecular Structure of 1H- and 3H-imidazo[4,5-c]pyridine and their Methyl- and Chloroderivatives Based on DFT Quantum Chemical Calculations”
 8. IXth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY, Wrocław - Lądek Zdrój, Poland, 12 - 16 September 2007
  M. Wandas, E. Kucharska, Z. Talik, J. Hanuza

  “1H and 13C NMR study and GIAO/DFT calculations of some azo- and hydraz-opyridines”
 9. IXth INTERNATIONAL CONFERENCE on MOLECULAR SPECTROSCOPY, Wrocław - Lądek Zdrój, Poland, 12 - 16 September 2007
  E. Kucharska, J. Hanuza
  and M. Mączka
  “Vibrational Study, Molecular Structure and DFT Quantum Chemical Calculations of 3,3'-dinitro-2,2'-azo-bipyridine and its 4,4'(or 5,5' or 6,6')-dimethyl- Derivatives”
 10. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition, Wrocław- Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005
  H. Ciurla, J. Michalski, J. Hanuza, M. Mączka, T. Talik and Z. Talik

  “Molecular Structure, IR and Raman Spectra as well as DFT Chemical Calculations for Alkylaminoacetylureas: Vibrational Characteristics of Dicarbonylimide Bridge”
 11. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition
  Wrocław- Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005

  J. Lorenc, L. Dymińska, J. Hanuza, A. Waśkowska, T. Talik and M. Mączka

  “Vibrational Study and Dynamics, X-ray and Molecular Structure of 1H-imidazo[4,5-b]pyridine and its Methyl-derivatives Based on DFT Chemical Quantum Calculations”
 12. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition
  Wrocław
  - Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005
  P. Godlewska, L. Macalik, H. Ban-Oganowska, W. Ogonowski and J. Hanuza

  “Sol-gel Glass Dopped with Europium(III) Complex of Picoline Acid N-oxide - a New UV-light Sensors”
 13. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition
  Wrocław- Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005

  E. Kucharska, J. Hanuza, M. Mączka, T. Talik

  “Vibrational Spectra, DFT Chemical Quantum Calculations and Conformation of the Azo – Bond in 5,5’ – Dinitro – 2,2 ‘ - azobipyridine and Its 3,3’ – and 6,6’ – Dimethyl Derivatives”
 14. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition
  Wrocław
  - Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005
  J. Lorenc, J. Hanuza, T. Talik, M. Mączka and Abudelrhman F. A. Mehmed

  “IR and Raman Spectra, Vibrational Dynamics and Molecular Structure of 1H-Triazolo[4,5-b]pyridine and Its Methyl-derivatives Based on DFT Chemical Quantum Calculations”
 15. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition Wrocław- Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005
  E. Kucharska, J. Michalski, J. Hanuza, M. Mączka and T. Talik

  “Vibrational Spectra, DFT Chemical Quantum Calculations and Conformation of the Azo – Bond in 2-Phenylazo-5-Nitro – Pyridine and Its 3-or 4-or 6 – Methyl Isomers”
 16. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition Wrocław- Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005
  W. Sąsiadek, M. Mączka, E. Kucharska, J. Hanuza, A. A. Kaminskii and H. Klapser
  Polarized IR and Spontaneous and Stimulated Raman Spectra, Molecular Structure and DFT Chemical Quantum Calculations of the Vibrational Levels for Methyl-benzophenone Single Crystal”
 17. VIIIth International Conference On Molecular Spectroscopy from Molecules to Molecular Biological Systems and Molecular Materials: Role of Molecular Interactions and Recognition Wrocław- Lądek –Zdrój, 13 - 18.09 2005
  M. Wandas, Z. Talik, J. Hanuza, M. Mączka

  “Molecular Structure, Vibrational Spectra and Chemical Quantum Calculations of 2-Mercaptopyridine Derivatives”

Współpraca z zagranicą

Katedra współpracuje z dwoma europejskimi centrami doskonałości, zajmującymi się poszukiwaniem i badaniem nowych materiałów fotonicznych i laserowych. Są nimi:

Współpraca międzynarodowa opiera się na kontaktach z :

Współpraca krajowa jest rozwijana w kontaktach z :

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem