Zasady rekrutacji na Wydziale IE

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie)

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów:

Charakterystyka specjalności i profilu absolwenta studiów I stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia stacjonarne

  1. O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia na dowolnym kierunku.
  2. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:

Dziekan Wydziału IE dla najlepszych absolwentów Wydziału, pod względem średniej ocen z semestrów 1-6, rezerwuje do 75% miejsc (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego). Na pozostałe miejsca kandydatów na studia kwalifikuje się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego może postanowić o przeprowadzeniu wolnego naboru, jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc.

Studia II stopnia niestacjonarne

Studia niestacjonarne II stopnia na wydziale IE trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jedynym kryterium przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym jest dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku.

Charakterystyka specjalności i profilu absolwenta studiów II stopnia

Przydatne linki

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem