Sylabusy przedmiotów dla studiów I stopnia (dla rocznika 2015/2016) - format pdf

  KURSY PODSTAWOWE
  Badania operacyjne  Chemia fizyczna
  Chemia ogólna i nieorganiczna  Chemia organiczna
  Ekologia i zarządzanie środowiskiem  Fizyka
  Makroekonomia  Marketing
  Matematyka I  Matematyka II
  Metodyka pracy naukowej  Mikroekonomia
  Prawo gospodarcze  Statystyka
     
  Przedmioty humanistyczne:
  Przedmioty socjologiczne:
  Człowiek w środowisku kulturowym
  Polityka społeczna
  Ewolucja cywilizacji europejskiej
  Socjologia ogólna
  Zmiany kulturowe we współczesnym świecie
  Socjotechnika
  KURSY KIERUNKOWE
  Automatyzacja robotyzacja procesów produkcyjnych
  Finanse
  Grafika inżynierska
  Informatyka
  Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
  Logistyka w przedsiębiorstwie
  Metrologia
  Nauka o materiałach
  Podstawy zarządzania
  Procesy produkcyjne
  Projektowanie inżynierskie i technologiczne
  Rachunek kosztów dla inżynierów
  Rachunkowość
  Zarządzanie finansami
  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
  Zarządzanie pracą
  Zarządzanie produkcją usługami

  KURSY WYDZIAŁOWE
  Inżynieria procesowa Maszynoznawstwo
  Mikrobiologia Podstawy termodynamiki
  Praktyka Seminarium
  KURSY OGÓLNOUCZELNIANE
  Ochrona własności intelektualnej Szkolenie BHP
  Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne
  Zajęcia biblioteczne

  Języki obce
  Język angielski Język francuski
  Język hiszpański Język niemiecki
  Język rosyjski Język włoski
  KURSY SPECJALNOŚCIOWE
  Specjalność: Inżynieria bioproduktów
  Biobiznes Biochemia
  Biologia i inżynieria komórki Biotechnologia ogólna
  Biotechnologia żywności Inżynieria bioprocesowa
  Monitorowanie bioprocesów Wybrane metody analityczne
  Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności i środowiska
  Specjalność: Inżynieria ochrony środowiska
  Analiza mobilna skażeń Biologiczne metody w ochronie środowiska
  Chemia środowiska Ekologiczne podstawy działalności gospodarczej
  Ekotrofologia Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska
  Inżynieria środowiska Monitoring skażeń środowiska
  Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska
  Specjalność: Inżynieria produktów chemicznych
  Podstawy ochrony środowiska Podstawy technologii chemicznej
  Technologia chemiczna nieorganiczna Technologia chemiczna organiczna I
  Technologia chemiczna organiczna II
  Wybrane działy chemii organicznej
  Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu chemicznego
  Specjalność: Inżynieria produktów żywnościowych
  Agrobiznes Analiza sensoryczna żywności
  Biochemia i chemia żywności Biotechnologia żywności
  Przetwórstwo surowców roślinnych Przetwórstwo surowców zwierzęcych i bezpieczeństwo żywności
  Żywienie człowieka
  Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego
   Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego – przemysł fermentacyjny
   Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego – przemysł mięsny
   Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego – przemysł mleczarski
   Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego – przemysł młynarski
   Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego – przetwórstwo owoców i warzyw
   Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego – przemysł piekarniczy
  zamknij
  Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
  Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem