Sylabusy przedmiotów dla studiów II stopnia dla rocznika 2015/2016) - format pdf

KURSY KIERUNKOWE
Controlling Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
Interesy pracowników i ich ochrona
Nowoczesne metody zarządzania
Ocena efektywności inwestycji
Organizacja systemów produkcyjnych
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie projektem i innowacjami
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
Zintegrowane systemy zarządzania
WYKŁADY DO WYBORU
Aktywność biologiczna naturalnych związków organicznych
Dodatki do żywności
Internacjonalizacja a globalizacja
Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
Podstawy gospodarki odpadami
Podstawy wiedzy o kosmetykach
Problemy społeczne współczesnego społeczeństwa
Społeczne problemy rynku pracy
Wpływ konfliktów globalnych i regionalnych na stosunki międzynarodowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielczym
Zarządzanie wartością relacji międzyorganizacyjnych
KURSY WYDZIAŁOWE
Inżynieria produktu Organizacja procesowa
KURSY OGÓLNOUCZELNIANE
Język obcy techniczny 
Wychowanie fizyczne

Seminarium 
Wprowadzenie do badań naukowych
KURSY SPECJALNOŚCIOWE
Specjalność: Przedsiębiorczość i innowatyka
Finansowanie i realizacja procesów innowacyjnych Inżynieria systemów wytwórczych
Kształtowanie postaw innowacyjnych Proces tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
Zarządzanie produktem
Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami
Ekonomika i organizacja handlu i usług Handel zagraniczny
Podstawy przedsiębiorczości technologicznej Technologie bezodpadowe
Wycena przedsiębiorstw
Specjalność: Zarządzanie rozwojem
Analiza rynku Bezpieczeństwo produktu w łańcuchu logistycznym
Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym Rachunek kosztów projektów
Współczesne techniki i technologie
Specjalność: Zarządzanie technologią
Badania marketingowe Nanotechnologie
Zarządzanie bezpieczeństwem produktu Zarządzanie technologią
Zielona chemia
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem