Aktualności

       

Informacje ogólne

  • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oferuje możliwość odbywania praktyk przez Studentów w siedzibach wszystkich oddziałów DZPK i dostępu do dokumentacji oraz posiadanych zasobów bibliograficznych podczas pisania prac inżynierskich i magisterskich 2PDF 

Studia stacjonarne I stopnia


Studia stacjonarne II stopnia


Studia niestacjonarne I i II stopnia


Studia III stopnia

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 

ogłasza nabór na 4-letnie Niestacjonarne Studia III stopnia (studia doktoranckie) 
w roku akademickim 2014/2015 w dziedzinie nauki ekonomiczne, 
w dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu. 

Terminy składania dokumentów: 20.08.2014 r. – 22.09.2014 r. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest ocena kandydata dokonana na podstawie złożonych dokumentów oraz pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 29.09.2014 r. i 30.09.2014 r. 

Rozpoczęcie zajęć przewiduje się po 20.10.2014 r. 

Zajęcia w ramach studiów będą się odbywać w cyklu dwutygodniowym (sobotnio-niedzielnym) i obejmować będą przedmioty związane z wyżej wymienionymi dyscyplinami. Równolegle doktoranci będą uczęszczać na seminaria doktoranckie. 

Szczegółowe informacje w zakładce DOKTORANCI oraz pod numerem telefonu: 071 36 80 152, 071 36 72 867
    EUACFA InstituteACCACentrum.pl
    Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij