Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Czesław Zając
terminy dyżuru
budynek A, pokój 14
tel.: (71) 36 80 888
e-mail: dziekan.wne@ue.wroc.pl
czeslaw_zajac_3
Życiorys
ur. w 1961 roku, studia magisterskie w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zakończył z wyróżnieniem w 1986 roku na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Doktorat uzyskał w 1992 roku na Wydziale Gospodarki Narodowej AE Wrocław na podstawie dysertacji Metody budowy strategii w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Habilitację otrzymał w 2006 roku na podstawie monografii Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. W 2013 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od początku kariery swoje kompetencje menadżerskie rozwijał pod kierunkiem profesjonalistów na rozlicznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i zagranicą. W latach 1994 - 1998 był związany z Bankiem Zachodnim, gdzie pełnił m.in funkcję dyrektora Departamentu Kadr. Następnie w latach 1999 - 2002 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Personelem w Banku LUKAS, który w 2001 za całokształt nowatorskich rozwiązań w dziedzinie HRM otrzymał tytułu Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polsce. Jest autorem wielu ekspertyz dla przedsiębiorstw, kierował projektami badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi, aktywnie uczestniczy w roli konsultanta z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz restrukturyzacji. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół problemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, społecznych i organizacyjnych problemów przejęć oraz fuzji przedsiębiorstw, kultury organizacyjnej, zachowania człowieka w organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, restrukturyzacji obszaru organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach, a także zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych. Wypromował ok 350 magistrów i 5 doktorów nauk o zarządzaniu. Związany z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu w latach 1986 -1994. Od 2002 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zatrudniony w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa. Wielokrotnie nagradzany przez Rektora za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Prywatnie ojciec trójki dzieci.
Wykaz publikacji wg bazy Repozytorium UE (od 2011)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem