Prodziekan WNE ds. Studiów Stacjonarnych

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE
terminy dyżuru
budynek A, pokój 119
tel.: (71) 36 80 601
e-mail: prodziekan.rynio@ue.wroc.pl 
dorota_rynio_1
Życiorys
Studia magisterskie ukończyła w 1994 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Gospodarki Narodowej na kierunku Ekonomia. Doktorat za dysertację pt. Rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska w latach 1990 - 2000 otrzymała w roku 2002 na Wydziale Gospodarki Narodowej AE Wrocław. W 2015 roku otrzymała habilitację w dyscyplinie Ekonomia, w zakresie specjalności: polityka regionalna, polityka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska. Uczestniczyła w wielu grantach badawczych i badawczo-wdrożeniowych, dwukrotnie była stypendystką programu ERASMUS. Aktywnie występuje w roli eksperta, jest autorką wielu ekspertyz i analiz dla praktyki, w szczególności dla instytucji oraz organizacji z terenu województwa dolnośląskiego. Jest założycielem Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej ALIQUANTA oraz inicjatorem seminarium naukowego poświęconego gospodarce przestrzennej i administracji samorządowej. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W 2001 roku otrzymała zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Od 1994 roku związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Prywatnie uwielbia Bałkany, muzykę klasyczną i dobrą książkę.
Wykaz publikacji wg Repozytorium UE (od 2011)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem