Prodziekan WNE ds. Studiów Niestacjonarnych i Kształcenia Ustawicznego

dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE
terminy dyżuru
budynek A, pokój 119
tel.: (71) 36 80 601
e-mail: prodziekan.michalczyk@ue.wroc.pl
wawrzyniec_michalczyk_2
Życiorys
ur. w 1977, studia magisterskie zakończył w 2000 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Doktorat w dyscyplinie Ekonomia za pracę pt. Wpływ wprowadzenia euro na polski handel zagraniczny uzyskał w 2003 roku na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Gospodarki Narodowej. Habilitację uzyskał w 2013 roku w dyscyplinie Ekonomia na podstawie monografii pt. Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Od 2000 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, zatrudniony w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Wielokrotnie nagradzany nagrodą Rektora za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Prywatnie ojciec trzech córek i miłośnik gier komputerowych.
Wykaz publikacji wg Repozytorium UE (od 2011)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem