2 rok studia licencjackie

WSZYSCY STUDENCI

 • UWAGA! Studenci kierunku FiR studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia mają możliwość odbycia obowiązkowej praktyki dyplomowej w ramach Pilotażowego Programu Stażowego organizowanego przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej UE (BKiPZ). Zainteresowani studenci/tki mogą zgłaszać się do BKiPZ mieszczącego się w bud. E, pok. 308 w celu wypełnienia formularzy zgłoszeniowych do w/w programu i uzyskania szczegółowych informacji od najbliższego poniedziałku, tj. 18.06.2018 r.
 • UWAGA! W dniach 18.05.2018 r. (piątek) od godziny 14.00 do dnia 22.05.2018 r. (wtorek) do godziny 23.59 odbędzie się II tura zapisów na przedmioty specjalnościowe na semestr 5 (zimowy) roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Studenci, którzy nie uczestniczyli w I turze wyboru przedmiotów oraz studenci, którzy dokonali wyboru, jednak przedmiot nie został uruchomiony z powodu małej ilości chętnych, zobowiązani są zapisać się na przedmioty, które będą uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na podstawie deklaracji wyboru przez większość studentów.
 • UWAGA! W dniach od 10.05.2018 r. (czwartek) od godz. 12.00 do 15.05.2018 r. (wtorek) do godz. 23.59 poprzez system USOSweb odbędą się zapisy na przedmioty specjalnościowe na semestr 5 (zimowy) roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Wykaz przedmiotów dla poszczególnych specjalności w ramach określonych kierunków wraz z wymaganą ilością wybieranych przedmiotów dostępny jest na stronie internetowej Wydziału NE (poniżej).
 • Praktyka zawodowa po 4 semestrze w roku akademickim 2017/2018 - dokumentacja:
  • zarządzenie Rektora UE we Wrocławiu NR 14/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez studentów pierwszego stopnia oraz wprowadzenia wzoru umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • warunki odbywania studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • wniosek o sporządzenie umowy o studencką praktykę zawodową [PDF]
  • ramowy program studenckiej praktyki zawodowej - załącznik nr 1 do umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • karta przebiegu studenckiej praktyki zawodowej - załącznik nr 2 do umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • podanie o zaliczenie pracy na poczet praktyki [PDF]
 • Prezentacja specjalności
  • na kierunku Ekonomia [PDF]
  • na kierunku Finanse i Rachunkowość [PDF]
  • na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [PDF]
  • na kierunku Zarządzanie [PDF]

STUDIA STACJONARNE

 • 26.06.2018 UWAGA! kierunek MSG (grupy 15,16,17,18,19) – egzamin z przedmiotu Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (dr A. Piasecka-Głuszak), który ma się odbyć w dniu 28.06.2018 r. został przeniesiony z godziny 13.00  na godzinę 15.15 i odbędzie się w sali 10 A
 • Harmonogram sesji podstawowej [PDF] i poprawkowej [PDF]
 • Przedmioty wybrane przez studentów [PDF]
 • Oferta przedmiotów specjalnościowych do wyboru na sem. 5 [PDF] i sem. 6 [PDF] roku akademickiego 2018/2019
 • 23.04.2018 kierunek E (grupy 1-4) – wykład z przedmiotu Ekonometria (prof. J. Dziechciarz), który miał odbyć się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 8.00 został odwołany. Termin odrobienia zajęć będzie podany
 • 26.03.2018 kierunek FiRwykład i ćwiczenia dla grupy warunkowej z przedmiotu Matematyka II (dr P. Dniestrzański) odbędą się w dniu 09.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00-19.000 w sali 308 A. Zajęcia dotyczą osób mających warunek z semestru 2 roku akademickiego 2016/2017
 • 21.03.2018 kierunek E (grupy 1-4) – wykład z przedmiotu Ekonometria (prof. J. Dziechciarz), który miał się odbyć w dniu 27.03.2018 o godz. 8.00 został odwołany. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
 • 12.03.2018 kierunek ESeminarium dyplomowe z dr Niki Derlukiewicz w dniu 14.03.2018 (środa) nie odbędzie się z powodu choroby Pani Doktor
 • 09.03.2018 kierunek FiR (gr. 5,6,7,11,12,13) – ćwiczenia z przedmiotu Efektywność finansowa projektów ekologicznych (dr Zbigniew Dokurno) przewidziane w planie zajęć w poniedziałek i wtorek (12-13.03.2018 r.) odbędą się od dnia 19.03.2018 r. Wykład przewidziany w piątek (16.03.2018 r.) odbędzie się zgodnie z planem zajęć. Pozostałe grupy również mają zajęcia (ćwiczenia) w piątek (16.03.2018 r.)
 • 06.03.2018 kierunek FiR – zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe (dr A. Werwińska) odbędą się dnia 07.03.2018 o godz. 14.00 w sali 105 A
 • 26.02.2018 kierunek FiR (gr. 5, 6, 7) – pierwsze zajęcia z przedmiotu „Analiza finansowa” z dr Katarzyną Prędkiewicz odbędą się w dniu 6.03.2018 r. Zajęcia z dnia 27 lutego br. zostaną odrobione w późniejszym terminie
 • 23.02.2018 kierunek FiR – zajęcia z przedmiotu Seminarium dyplomowe (dr hab. J. Krupowicz, prof. UE) będą odbywać się w poniedziałki o godz. 8.00 w sali 318 A1
 • 23.02.2018 kierunek FiR (gr. 5-13) – zajęcia z przedmiotu Efektywność finansowa projektów ekologicznych (dr Z. Dokurno) w semestrze letnim roku akad. 2017/2018 rozpoczną się od 12.03.2018 r. zgodnie z planem zajęć
 • 21.02.2018 kierunek MSGSeminarium dyplomowe dr hab. Alicji Zakrzewskiej-Półtorak, prof. UE w semestrze letnim roku akad. 2017/18 będzie odbywało się w środy o godzinie 14.00 w sali 307a budynek B
 • 21.02.2018 kierunek BIIB (w j. ang) – wykłady z przedmiotu International business management będzie prowadził profesor wizytujący W. Dittrich i ustalone zostały 2 poniższe terminy na ten wykład: 29.03.2018 - 8.00-18.00 - sala 1A oraz 10.05.2018 - 8.00-18.00 - sala 1A. W tych dniach zajęcia z języka obcego nie będą się odbywały.
 • 21.02.2018 Warunek z Mikorekonomii dla BIB (j.ang.) - wykłady (prof. P. Kuśmierczyk) - środy 12.15-13.45 - sala 27 CKU; Ćwiczenia (dr M. Klimczak) - piątki 12.15-13.45 - sala 214 Z - od 20.04.2018, Laboratoria (dr M. Klimczak) - piątki 14.00-15.30 - sala 002 Z-1 - od 20.04.2018
 • 20.02.2018 kierunek FiR - seminarium dyplomowe (prof. dr hab. I. Kuropka) - zajęcia z przedmiotu będą odbywać się w środy o godz. 14.00 w sali 112 A
 • Wykaz nowych grup dziekańskich (administracyjnych) w semestrze 4 (letnim) roku akademickiego 2017/2018 po wyborze przez studentów nowych specjalności [PDF]
 • 06.02.2018 Kierunek FiR - egzamin komisyjny z przedmiotu Bankowość (prof. D. Korenik) odbędzie się dnia 07.02.2018 o godz. 9.15 w sali 119 A. W myśl Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Uchwała Senatu Nr R.0000.26.2017 z dnia 20.04.2017 r.) § 17, ust. 6: "Student, który na egzaminie komisyjnym lub zaliczeniu komisyjnym uzyskał ocenę niedostateczną, traci możliwość kontynuowania studiów w kolejnym semestrze. Na pisemny wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru, czyli zaliczanie przedmiotu (przedmiotów), z którego otrzymał ocenę niedostateczną."
 • 29.01.2018 kierunki MSG, Z - osoby mające warunek z Mikroekonomii (dr J. Sukiennik) - egzamin z przedmiotu odbędzie się dnia 31.01.2018 r. o godz. 13.00-14.30 w sali 1E
 • Przedmioty specjalnościowe realizowane w semestrze 4 (letnim) 2017/2018 na podstawie wyboru studentów [PDF]
 • Specjalności uruchomione na podstawie wyboru studentów [PDF]
 • Prezentacje promotorów:
  • kierunek Ekonomia [PDF]
  • kierunek Finanse i Rachunkowość [PDF]
  • kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [PDF]
  • kierunek MSG - IB [PDF]
  • Kierunek Zarządzanie [PDF]

STUDIA NIESTACJONARNE

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem