2 rok studia licencjackie

WSZYSCY STUDENCI

 • Obowiązkowa praktyka zawodowa do zrealizowania w semestrze 4 roku akademickiego 2018/2019 - dokumentacja:
  • zarządzenie Rektora UE we Wrocławiu NR 14/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez studentów pierwszego stopnia oraz wprowadzenia wzoru umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • wniosek o sporządzenie umowy o studencką praktykę zawodową [PDF]
  • ramowy program studenckiej praktyki zawodowej - załącznik nr 1 do umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • karta przebiegu studenckiej praktyki zawodowej - załącznik nr 2 do umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej [PDF]
  • podanie o zaliczenie pracy na poczet praktyki [PDF]
 • Prezentacja specjalności
  • na kierunku Ekonomia [PDF]
  • na kierunku Finanse i Rachunkowość [PDF]
  • na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [PDF]
  • na kierunku Zarządzanie [PDF]

STUDIA STACJONARNE

 • 21.03.2019 kierunek MSG-BIIB – wykład z przedmiotu International Business Management zaplanowany z profesorem wizytującym W. Dittrichem odbędzie się wg. następującego planu:
 1. Data: 26.03.2019, godz. 13.15-14.45, sala 3P
 2. Data: 27.03.2019, godz. 16.45-18.15, sala 1P
 3. Data: 28.03.2019, godz. 10.30-12.45, sala 113Z
 4. Data: 14.05.2019, godz. 13.15-14.45, sala 3P
 5. Data: 15.05.2019, godz. 16.45-18.15, sala 27CKU
 6. Data: 27.05.2019, godz. 15.00-16.30, sala 113Z
 7. Data: 28.05.2019, godz. 13.15-14.45, sala 3P
 • 08.02.2019 kierunek E (grupy 1-4) – w dniach 19.02.2019 r. oraz 19.03.2019 r. wykład z przedmiotu Ekonometria (prof. J. Dziechciarz) nie odbędzie się z powodu wyjazdów na konferencje
 • UWAGA! Rejestracja na przedmioty humanistyczne dla studentów 4 semestru studiów stacjonarnych I stopnia roku akademickiego 2018/2019 w systemie USOSweb rozpocznie się dnia 08.02.2019 r. (piątek) od godz. 12.00 i trwać będzie do dnia 13.02.2019 r. (środa) do godz. 23.59. Studenci są zobowiązani wybrać i zrealizować 2 przedmioty humanistyczne spośród 4-ch.

STUDIA NIESTACJONARNE

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem