3 rok studia licencjackie

WSZYSCY STUDENCI

  • UWAGA! Na podstawie § 22, ust. 3 Uczelnianego Regulaminu Studiów Prodziekani Wydziału Nauk Ekonomicznych wyznaczają okres do 14 czerwca jako podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018. Zgodnie z nowym regulaminem studiów [PDF] ostateczny termin to 5 października br.

STUDIA STACJONARNE

  • 09.10.2018 kierunek FiRzaliczenie warunkowe z przedmiotu Analiza finansowa (dr A. Szpulak). Studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana na zaliczenie warunkowe z przedmiotu Analiza finansowa, zobowiązani są do uczęszczania na wykłady w semestrze zimowym 2018/2019 (Analiza finansowa w wymiarze 15h) oraz w semestrze letnim 2018/2019 (Zaawansowana analiza finansowa w wymiarze 15h). Oba wykłady pokrywają zakres tematyczny przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym. Egzamin z przedmiotu Analiza finansowa (dla osób mających warunek) odbędzie się w semestrze letnim 2018/2019. Informacja o terminie zostanie podana na ITO. Studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z lab. komputerowych ANF nie muszą, zgodnie z regulaminem studiów, uczęszczać na lab. komputerowe ANF w roku akademickim 2018/2019
  • 28.09.2018 kierunek E – pierwszy wykład z przedmiotu Rynki reklamy (dr I. Rumianowska) odbędzie się dnia 12.10.2018 r.
  • 24.09.2018 kierunek FiR – pierwszy wykład z przedmiotu Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (dr P. Luty) rozpocznie się dnia 03.12.2018 r. zgodnie z harmonogramem zajęć
  • 24.09.2018 kierunek FiR – osoby mające warunek z przedmiotu Elementy statystyki i ekonometrii finansowej z roku akademickiego 2017/2018  – wykłady będą odbywać się we wtorek o godz. 8.00 w sali 118 A natomiast laboratorium we wtorek o godz. 9.45 w sali 118 Z
  • 19.09.2018 Kierunek Z – pierwsze zajęcia z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzone przez prof. Andrzeja Kaletę w piątki o godz. 9.15 odbędą się 19.10.2018 r.
  • 19.09.2018 Kierunek FiR – pierwsze zajęcia z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzone przez prof. Andrzeja Kaletę w piątki o godz. 8.00 odbędą się 19.10.2018 r.
  • Uwaga! Egzamin poprawkowy z przedmiotu Analiza finansowa ( z Panią dr A. Szpulak) dla studentów mających zgodę Dziekana na przedłużenie sesji odbędzie się 29.09.2018 r. (sobota) o godz. 13.00 w sali 101 A
  • Przedmioty specjalizacyjne w sem. 5 roku akademickiego 2018/2019 uruchomione na podstawie wyboru studentów – [PDF]

STUDIA NIESTACJONARNE

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem