3 rok studia licencjackie

WSZYSCY STUDENCI

 • UWAGA! Na podstawie § 22, ust. 3 Uczelnianego Regulaminu Studiów Prodziekani Wydziału Nauk Ekonomicznych wyznaczają okres do 14 czerwca jako podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018. Zgodnie z nowym regulaminem studiów [PDF] ostateczny termin to 5 października br.

STUDIA STACJONARNE

 • Harmonogram sesji podstawowej [PDF] i poprawkowej [PDF]
 • 15.02.2019 kierunek MSG (grupy 15,16,17,18,19) – w sprawie zajęć z przedmiotu Zarządzanie strategiczne (dr inż. L. Sołoducho-Pelc) studenci grup proszeni są o kontakt na adres e-mail: letycja.soloducho@gmail.com
 • UWAGA! W dniach 19.12.2018 r. (środa) od godz. 12.00 do dnia 01.01.2019 r. (wtorek)  do godz. 23.59 odbędzie się II tura zapisów na przedmioty specjalizacyjne na semestr 6 roku akademickiego 2018/2019. Studenci, którzy nie uczestniczyli w I turze wyboru przedmiotów oraz studenci, którzy dokonali wyboru, jednak przedmiot nie został uruchomiony z powodu małej ilości chętnych, zobowiązani są zapisać się na przedmioty, które będą uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na podstawie deklaracji wyboru przez większość studentów
 • Przedmioty specjalizacyjne w sem. 6 roku akademickiego 2018/2019 uruchomione na podstawie wyboru studentów [PDF]
 • 14.12.2018 kierunek Z – zaliczenie wykładu z przedmiotu Zarządzanie zmianami (prof. dr hab. G. Osbert-Pociecha) odbędzie się dnia 11.01.2019 r. o godz. 11.00 w sali 1A
 • 14.12.2018 kierunek Z – zaliczenie wykładu z przedmiotu Zarządzanie procesami innowacyjnymi (prof. dr hab. G. Osbert-Pociecha) odbędzie się dnia 20.12.2018 r. o godz. 8.30 w sali 1A
 • UWAGA! W dniach 07.12.2018 r. (piątek) od godz. 9.00 do 11.12.2018 r. (wtorek) do godz. 23.59 poprzez system USOSweb odbędą się zapisy na przedmioty specjalizacyjne na semestr 6 roku akademickiego 2018/2019. Wykaz przedmiotów dla poszczególnych specjalności w ramach określonych kierunków wraz z wymaganą ilością wybieranych przedmiotów dostępny jest poniżej. O możliwości włączenia do harmonogramu określonego przedmiotu specjalizacyjnego zadecyduje ilość studentów, którzy go wybrali.
 • Oferta przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru i realizacji w semestrze 6 roku akademickiego 2018/2019 [PDF]
 • 03.12.2018 kierunek E wykład z przedmiotu Zarządzanie strategiczne (prof. dr hab. A. Kaleta) w dniu 05.12.2018 (środa) w godz. 8.00 – 9.30 w sali 106 A jest odwołany
 • 26.11.2018 kierunek FiR – egzamin warunkowy z przedmiotu Elementy statystyki i ekonometrii finansowej (dr hab. J. Krupowicz, prof. UE) odbędzie się dnia 29.01.2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali 120 A
 • 09.10.2018 kierunek FiRzaliczenie warunkowe z przedmiotu Analiza finansowa (dr A. Szpulak). Studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana na zaliczenie warunkowe z przedmiotu Analiza finansowa, zobowiązani są do uczęszczania na wykłady w semestrze zimowym 2018/2019 (Analiza finansowa w wymiarze 15h) oraz w semestrze letnim 2018/2019 (Zaawansowana analiza finansowa w wymiarze 15h). Oba wykłady pokrywają zakres tematyczny przedmiotu objętego zaliczeniem warunkowym. Egzamin z przedmiotu Analiza finansowa (dla osób mających warunek) odbędzie się w semestrze letnim 2018/2019. Informacja o terminie zostanie podana na ITO. Studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z lab. komputerowych ANF nie muszą, zgodnie z regulaminem studiów, uczęszczać na lab. komputerowe ANF w roku akademickim 2018/2019
 • 28.09.2018 kierunek E – pierwszy wykład z przedmiotu Rynki reklamy (dr I. Rumianowska) odbędzie się dnia 12.10.2018 r.
 • 24.09.2018 kierunek FiR – pierwszy wykład z przedmiotu Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (dr P. Luty) rozpocznie się dnia 03.12.2018 r. zgodnie z harmonogramem zajęć
 • 24.09.2018 kierunek FiR – osoby mające warunek z przedmiotu Elementy statystyki i ekonometrii finansowej z roku akademickiego 2017/2018  – wykłady będą odbywać się we wtorek o godz. 8.00 w sali 118 A natomiast laboratorium we wtorek o godz. 9.45 w sali 118 Z
 • 19.09.2018 Kierunek Z – pierwsze zajęcia z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzone przez prof. Andrzeja Kaletę w piątki o godz. 9.15 odbędą się 19.10.2018 r.
 • 19.09.2018 Kierunek FiR – pierwsze zajęcia z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzone przez prof. Andrzeja Kaletę w piątki o godz. 8.00 odbędą się 19.10.2018 r.
 • Uwaga! Egzamin poprawkowy z przedmiotu Analiza finansowa ( z Panią dr A. Szpulak) dla studentów mających zgodę Dziekana na przedłużenie sesji odbędzie się 29.09.2018 r. (sobota) o godz. 13.00 w sali 101 A
 • Przedmioty specjalizacyjne w sem. 5 roku akademickiego 2018/2019 uruchomione na podstawie wyboru studentów – [PDF]

STUDIA NIESTACJONARNE

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem