1 rok studia magisterskie

WSZYSCY STUDENCI

 • Uwaga! W dniach od 14.05.2019 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 19.05.2019 r. (niedziela) do godz. 23.59 poprzez USOSweb odbędą się wybory promotora na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia pod kierownictwem którego studenci będą pisali prace magisterskie. Wyboru promotora student dokonuje zgodnie z kierunkiem kształcenia. Zapisy do wszystkich promotorów zostaną uruchomione w tym samym czasie – decyduje kolejność zgłoszeń. Prezentacje zakresów tematycznych seminariów oraz zbiorczy wykaz promotorów dostępne są na stronie internetowej Wydziału NE (poniżej). Zajęcia seminaryjne zostaną włączone do harmonogramu zajęć od semestru 3 (zimowego) roku akademickiego 2019/2020.
 • Uwaga! W dniach od 14.05.2019 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 19.05.2019 r. (niedziela) do godz. 23.59 poprzez USOSweb odbędą się  zapisy na specjalności na semestr 3 (zimowy) roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Wykaz specjalności proponowanych na poszczególnych kierunkach oraz ich prezentacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału NE (poniżej). O uruchomieniu specjalności na określonym kierunku zadecyduje ilość studentów, która ją wybrała.
 • Prezentacja specjalności – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem specjalności):
  • na kierunku Ekonomia [PDF]
  • na kierunku Finanse i Rachunkowość [PDF]
  • na kierunku Gospodarka Przestrzenna [PDF]
  • na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [MSG]
  • na kierunku Zarządzanie [PDF]

STUDIA STACJONARNE

 1. Data: 26.03.2019, wykład godz. 15.00-16.30, ćwiczenia 16.45-18.15, sala 3P
 2. Data: 27.03.2019, wykład godz. 10.45-12.15, ćwiczenia 12.30-16.30, sala 1P
 3. Data: 28.03.2019, wykład godz. 8.00-10.15,  sala 113Z
 4. Data: 14.05.2019, wykład godz. 15.00-16.30, ćwiczenia 16.45-18.15, sala 3P
 5. Data: 15.05.2019, wykład godz. 13.15-14.45, ćwiczenia 15.00-16.30, sala 27CKU
 6. Data: 27.05.2019, wykład godz. 11.30-13.00, ćwiczenia 13.15-14.45, sala 113Z
 7. Data: 28.05.2019, wykład godz. 15.00-16.30, ćwiczenia 16.45-18.15, sala 3P

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Harmonogram sesji podstawowej [PDF] i poprawkowej [PDF]
 • Specjalności włączone do harmonogramu zajęć od semestru 3 (zimowego) roku akademickiego 2019/2020 [PDF]
 • Uwaga! W dniach 28.05.2019 r. (wtorek) od godz. 9.00 do dnia 02.06.2019 r. (niedziela) do godz. 23.59 w systemie USOSweb odbędzie się II tura zapisów na specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość na semestr 3 roku akad. 2019/2020 na studiach niestacjonarnych II stopnia. W II turze zapisów studenci, którzy nie uczestniczyli w I turze wyboru specjalności oraz studenci, którzy dokonali wyboru, jednak specjalność nie została uruchomiona z powodu małej ilości chętnych zobowiązani są zapisać się na specjalność Inwestycje i nieruchomości lub Doradztwo podatkowe, ponieważ limit na specjalność Finanse, podatki i rachunkowość spółek został już wypełniony.
  Studenci pozostałych kierunków studiów, którzy nie uczestniczyli w I turze wyboru specjalności oraz studenci, którzy dokonali wyboru, jednak specjalność nie została uruchomiona z powodu małej ilości chętnych są zobowiązani skontaktować się z dziekanatem w celu dopisania się do specjalności, która została uruchomiona na podstawie deklaracji wyboru przez większość studentów
 • Prezentacja promotorów:
  • zbiorczy wykaz promotorów oraz limity studentów w grupach seminaryjnych [PDF]
  • prezentacja promotorów na kierunku E [PDF]
  • prezentacja promotorów na kierunku FiR [PDF]
  • prezentacja promotorów na kierunku GP [PDF]
  • prezentacja promotorów na kierunku MSG [PDF]
  • prezentacja promotorów na kierunku Z [PDF]
 • UWAGA! Rejestracja na przedmioty humanistyczne dla studentów 2 semestru studiów niestacjonarnych II stopnia roku akademickiego 2018/2019  w systemie USOSweb rozpocznie się dnia 08.02.2019 r. (piątek) od godz. 12.00 i trwać będzie do dnia 13.02.2019 r. (środa) do godz. 23.59. Studenci są zobowiązani wybrać i zrealizować w ciągu 2 semestrów studiów (od 2 do 3) 1 przedmiot humanistyczny spośród 4-ch. Zapisy na te przedmioty będą uruchamiane w każdym semestrze. Na II stopniu studiów student nie może wybrać przedmiotów humanistycznych zaliczonych przez niego na I stopniu.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem