Specjalność LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA (I)

 LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA (I STOPIEŃ)

Specjalność pod opieką Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalnościdr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. UE (marta.wincewicz@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Studia pierwszego stopnia o specjalności logistyka międzynarodowa mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej planowania, organizowania, wykonania i kontroli przepływu dóbr przez granice państw i ponad nimi. Szczególny nacisk kładziony jest na kontaminację wiedzy z obszaru logistyki i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na stworzenie podstaw wiedzy i umiejętności przydatnych zarówno w funkcjonowaniu podmiotów o zasięgu międzynarodowym, jak i podmiotów krajowych.

Zasadnicze treści kształcenia

Zasadnicze treści kształcenia koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach kreowanych przez biznes międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia logistyki, jako czynnika sukcesu. Studenci zostają zapoznani z podstawowymi komponentami procesów logistycznych, realizowanymi w skali międzynarodowej.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę dotyczącą logistyki międzynarodowej oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także polityki logistycznej w wymiarze korporacyjnym i instytucjonalnym. Dysponuje aktualną i użyteczną wiedzą z zakresu uwarunkowań kulturowych, prawnych, politycznych, geograficznych i społecznych kształtujących międzynarodowy rynek logistyczny. 

Posiada umiejętności dotyczących planowania, organizowania i zarządzania operacjami logistycznymi w biznesie międzynarodowym. Potrafi pracować zarówno w interdyscyplinarnych zespołach, jak i samodzielnie. Jest przygotowany do kreowania, prezentacji i wdrażania własnych koncepcji, a także podejmowania samodzielnych decyzji. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań związanych z realizacja zadań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych (korporacjach transnarodowych), jak również instytucjach krajowych i międzynarodowych.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem