Kierunek Zarządzanie

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH – KIERUNEK ZARZĄDZANIE


Wydział Nauk Ekonomicznych w 2014 roku uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

Patron Kierunku Zarządzanie
mindsonar_hangout_banner3423px

Studia I stopnia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku ZARZĄDZANIE na studiach I stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, specjalisty ds. marketingu a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.

Studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym. Potrafi efektywnie organizować pracę grupową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych do swoich racji. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku ZARZĄDZANIE na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżera średnich i wyższych szczebli zarządzania, a tak- że doradcy i konsultanta w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach wsparcia biznesu (organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym) oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Wydział Nauk Ekonomicznych - Jeden Wydział Wiele Możliwości


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem