Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia I i II stopnia

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH – KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


Wydział Nauk Ekonomicznych w 2014 roku uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

Studia I stopnia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Jest przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania in formacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce - w tym zalecany język angielski - na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na studiach I stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwentkierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych. Umie organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menadżerskich we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych. Jest przygotowany do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Studia I i II stopnia w języku angielskim

Na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na studiach I i II stopnia oferowana jest specjalność realizowana w języku angielskim:


Wydział Nauk Ekonomicznych - Jeden Wydział Wiele Możliwości


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem