Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia I i II stopnia

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH – KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA I i II STOPNIA


Wydział Nauk Ekonomicznych w 2014 roku uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

Standardy Kształcenia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE [PDF]

Studia I stopnia

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce - w tym zalecany język angielski - na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania. Jest przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Nabyta wiedza umożliwia mu sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menadżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na studiach I stopnia oferowane są następujące specjalności:

Studia II stopnia

Absolwent posiada zaawansowaną i rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych. Potrafi porozumiewać się i dyskutować ze specjalistami i niespecjalistami. Umie organizować i kierować pracą zespołów wielokulturowych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych. Jest przygotowany do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

SPECJALNOŚCI

Na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

Studia I i II stopnia w języku angielskim

Na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na studiach I i II stopnia oferowana jest specjalność realizowana w języku angielskim:


Wydział Nauk Ekonomicznych - Jeden Wydział Wiele Możliwości


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem