Kierunek Finanse i Rachunkowość

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH – KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Wydział Nauk Ekonomicznych w 2014 roku uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

Studia I stopnia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Posiada umiejętność analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczo-finansowych w skali mikro i makro w warunkach konkurencji. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ na studiach I stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość jest przygotowany do podjęcia pracy, w tym po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia - do objęcia stanowisk w charakterze samodzielnego specjalisty: w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego); w pionach finansów (np. analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej.

Studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada specjalistyczną zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości (w tym sprawozdawczości i rachunkowości zarządczej). Jest świadomy różnych rodzajów ryzyka występujących w procesach finansowych, w tym dotyczących krajowych i zagranicznych rynków finansowych i makrootoczenia oraz umie nimi zarządzać. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi samodzielnie przeprowadzać zaawansowane analizy finansowe i wyciągać z nich wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz ma świadomość ich skutków dla finansów organizacji, której dotyczą. Jest przygotowany do prowadzenia działalności doradczej w zakresie finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość posiada kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia - stanowisk menedżerskich w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa finansowego); podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowym (usługowych, produkcyjnych); w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach administracji publicznej. Absolwent II stopnia FiR jest także przygotowany do prowadzenia biznesu na własny rachunek.


Wydział Nauk Ekonomicznych - Jeden Wydział Wiele Możliwości


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem