Specjalność BIZNES MIĘDZYNARODOWY (I)

BIZNES MIĘDZYNARODOWY (I STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia


PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Kształcenie w ramach specjalności biznes międzynarodowy kładzie nacisk na strategię i funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. W szczególności dotyczy to środowiska globalnego, regionalnego i lokalnego korporacji transnarodowych (ich działalności w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Studenci poznają strategie przedsiębiorstw w sferze planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controlingu, zarządzania kadrami oraz otoczeniem politycznym i ryzykiem.

Zasadnicze treści kształcenia

Przedmiotem kształcenia są zagadnienia form internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa (handel i jego rodzaje, sprzedaż licencji, franchising, leasing, kontrakt menadżerski, budowa zakładu pod klucz, spółka córka, joint venture, alianse strategiczne i przejęcia) oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, w tym rozliczeń międzynarodowych, marketingu międzynarodowego,finansów międzynarodowych, logistyki międzynarodowej oraz międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Przedmioty specjalizacyjne

Formy kształcenia

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Ponadto rozumie i umie analizować i rozwiązywać problemy gospodarcze, społeczne i polityczne w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej. Absolwent umie pracować w zespołach wielokulturowych. Ważnym elementem jest znajomość języków obcych. W celu umożliwienia dalszego rozwoju absolwent umie zarządzać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać elektronicznie informacje. Posiada także kompetencje do podjęcia studiów II stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych organizacjach związanych z biznesem międzynarodowym (przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą, spółki korporacji transnarodowych, własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem