Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI (I)

Specjalność pod opieką Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych    
oferowana na studiach niestacjonarnych I stopnia

Opiekun specjalnościdr hab. Ewa Pancer-Cybulska  (ewa.pancer-cybulska@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 2PDF

Opis specjalności

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Aby wykorzystać te środki potrzebni są ludzie, którzy wiedzą co należy zrobić żeby pieniądze te efektywnie wspierały rozwój lokalny i konkurencyjność firm.

Studenci uzyskują wiedzę o procedurach programowania funduszy europejskich, potrafią aplikować o fundusze europejskie, rozliczać projekty inwestycyjne wykorzystujące fundusze Unii Europejskiej.

Zasadnicze treści kształcenia

Specjalizacja uczy jak pozyskiwać, zarządzać i rozliczać środki pomocowe Unii Europejskiej. Absolwenci są przygotowywani do tego, żeby dokonywać analizy planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia możliwości finansowania, które oferuje Unia Europejska.

Dzięki współpracy z organizacją IPMA Polska, studenci zyskują praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Absolwenci specjalności Zarządzanie Projektami Europejskimi oraz Rynki Europejskie jako jedyni na kierunku mają unikalną możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami IPMA-Student.

Przedmioty specjalizacyjne 

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Biznesplan i elementy analizy ekonomicznej,
 • Zasady i procedury sporządzania wniosków,
 • JST jako beneficjenci funduszy strukturalnych,
 • Przedsiębiorcy jako beneficjenci funduszy strukturalnych

Formy kształcenia

 • Ćwiczenia
 • Wykłady
 • Projekty
 • Warsztaty
 • Konwersatoria

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie Projektami Europejskimi pierwszego stopnia posiada wiedzę na temat zasad zarządzania projektami i ich finansowania ze środków UE. Absolwent jest pracownikiem poszukiwanym przez:

 • firmy, urzędy miast, powiatów i gmin zainteresowane pozyskiwaniem wsparcia ze środków UE,
 • instytucje zarządzające środkami UE takie, jak m.in. Komisja Europejska i jej agendy, ministerstwa, urzędy marszałkowskie i ich agencje.
EUACFA InstituteACCACentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij